Omrežja

Daljnovod Cirkovce-Pince dobiva končno podobo

Gradnja daljnovoda 400 kV Cirkovce-Pince v teku po celotni trasi.

Daljnovod Cirkovce-Pince dobiva končno podobo

Izvajalci na odsekih po celotni dolžini trase dvosistemskega daljnovoda 400 kV Cirkovce- Pince nadaljujejo z aktivnostmi, ki obsegajo gradbena dela, montažo jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela. 

Gradbena dela na trasi DV 2x400 kV Cirkovce-Pince so skoraj v celoti končana. Klasično (plitvo) temeljenje je bilo zaključeno v poletnih mesecih, dela na globokih temeljenjih (pilotiranje) na 189 stojnih mestih pa bo zaključeno v decembru. Trenutno je v izgradnji 231 stebrov jeklenih konstrukcij, pri čemer jih je 158 zaključenih v celoti. Hkrati na določenih delih trase potekajo tudi elektromontažna dela (izolatorji, vodniki, OPGW). Vodniki so v celoti nameščeni na trasi med Ljutomerom in Ormožem ter med RTP Cirkovce in Vidmom pri Ptuju. Elektromontažna dela se bodo kmalu začela tudi na odseku od Ljutomera preko Mure pa vse do madžarske meje. Na določenih delih trase poteka tudi že nanašanje končnega sloja antikorozijske zaščite, ki se skladno z zahtevami umeščanja v prostor izvaja v zeleni barvi, razen na odsekih, kjer so z zakonodajo predpisane signalne barve in bodo stebri belo-rdeči. Daljnovod s tem že dobiva končno podobo.

Novi 400 kV daljnovod bo prvi v Sloveniji s stebri, ki imajo obliko glave »donava« ter prvi daljnovod s tremi vodniki tipa 490-AL1/64-A20SA v snopu, kar bo znatno pripomoglo k zmanjšanju emisij hrupa v okolje. Posebnost je prav tako sama trasa daljnovoda, ki poteka prek močvirnatih območij ter terenov z izjemno nepredvidljivo in zahtevno geološko sestavo tal. Kako zahtevna je geologija se je pokazalo pri izvajanju del na globokih temeljenjih, saj se je sestava tal med sosednjimi stojnimi mesti (in piloti posameznega stojnega mesta) izrazito razlikovala.
Zaključek del na daljnovodu je še vedno načrtovan konec marca 2022, ko bo daljnovod pripravljen za zagonske in funkcionalne preizkuse. Nato sledi še končna ureditev okolice skladno z načrti krajinskih arhitektov in vzpostavitev nadomestnih habitatov. Vsa dela na projektu bodo predvidoma zaključena do konca leta 2022.

S tem se bo po več letih prizadevanj za izgradnjo manjkajoče povezave Slovenije s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske zaključila največja investicija v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini družbe ELES, ki je v obsegu izgradnje nove 400/110 kV postaje v Cirkovcah in celotne daljnovodne povezave, vredna dobrih 150 milijonov evrov.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.