Omrežja

Daljnovod Cirkovce-Pince dobiva končno podobo

Klasično (plitvo) temeljenje je bilo zaključeno v toplejših mesecih, prav tako pa so bila zaključena tudi dela na globokih temeljenjih (pilotiranje).

Daljnovod Cirkovce-Pince dobiva končno podobo

Kljub zimskim mesecem je na trasi daljnovoda 400 kV Cirkovce-Pince zelo pestro. Izvajalci na odsekih po celotni dolžini trase dvosistemskega daljnovoda nadaljujejo z deli. Klasično (plitvo) temeljenje je bilo zaključeno v toplejših mesecih, prav tako pa so bila zaključena tudi dela na globokih temeljenjih (pilotiranje). Trenutno na določenih delih trase intenzivno poteka izgradnja stebrov jeklenih konstrukcij, na nekaterih odsekih pa tudi elektromontažna dela.

V obstoječi razdelilni transformatorski postaji (RTP) 220/110 kV Cirkovce bo rekonstruirano 110 kV stikališče in v razširjenem delu zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo. Pred razširjeno RTP bo izvedeno kabliranje obstoječih 110 kV daljnovodov.

Projekt izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce je bil uvrščen tudi na seznam projektov skupnega interesa. To so energetski infrastrukturni projekti, v okviru katerih je Evropska komisija podala dolgoročno vizijo in smernice za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Pogoj za uvrstitev posameznega projekta na seznam je, da mora prinašati znatne koristi vsaj dvema državama članicama, prispevati k tržni integraciji energijskih trgov in dodatni konkurenci, izboljšati zanesljivost oskrbe in zmanjšati emisije CO2. Izvajanje projektov skupnega interesa je podprto s številnimi ugodnostmi, kamor spadajo predvsem hitrejši postopki izdaje dovoljenj in s tem povezani nižji upravni stroški, večja privlačnost za investitorje ob možnosti čezmejne razporeditve stroškov državam, ki bodo imele od posameznega projekta največ koristi, do možnosti finančne pomoči iz evropskih skladov. Projekti, uvrščeni na seznam PCI, so upravičeni tudi do sofinanciranja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Mare Bačnar
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.