Energetika

Danes je svetovni dan elektromonterjev

Desetega julija obeležujemo svetovni dan elektromonterjev – delavcev, ki na terenu in v različnih vremenskih razmerah skrbijo za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema.

Danes je svetovni dan elektromonterjev

Elektromonterji skrbijo za nemoteno oskrbo elektroenergetskega omrežja, odpravljajo napake, obnavljajo infrastrukturo, gradijo nova omrežja. Delo opravljajo na prostem, na terenu in tudi v najzahtevnejših vremenskih razmerah. Kako zahtevne so lahko te razmere, so pokazale ravno izkušnje v minulem letu, ko so naravna ujme – pozeba, vetrolom, poplave – poškodovale in uničevale opremo ter prekinjale oskrbo z električno energijo v velikem delu države. Takrat so s hitrim in učinkovitim ukrepanjem v najkrajšem možnem času ponovno omogočili oskrbo z električno energijo povsod, kjer je bila ta prekinjena.

Ob današnjem dnevu so se elektromonterjem poklonili tudi pri Gospodarskem interesnem združenju distribucije električne energije, kjer so zapisali, da je delo elektromonterjev na terenu, v različnih vremenskih pogojih, zahtevno, elektromonterji pa v ekipah skrbijo za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema, kar zahteva veliko mero pripadnosti in predanosti poklicu.

Elektromonterji delujejo v pogojih, kjer je treba hitro in učinkovito reševati težave, hkrati pa zagotavljati varnost in zanesljivost omrežja. Njihovo delo zajema vzdrževanje obstoječega omrežja, posodabljanje in prilagajanje infrastrukture potrebam modernega časa. Pomembno vlogo imajo tudi pri prehodu na obnovljive vire energije in uvajanju naprednih tehnologij, ki omogočajo boljše upravljanje z energijo, kot so pametna omrežja in sistemi za shranjevanje energije. Te inovacije so bistvene za ustvarjanje bolj trajnostnega in odpornega elektroenergetskega sistema, ki lahko izpolnjuje današnje in prihodnje potrebe družbe, še poudarjajo v združenju.

Katarina Prelesnik
O avtorju