Energetika

Delničarji Elektra Maribor se bodo sestali konec junija

V Mariboru bo 30. junija potekala 25. redna skupščina družbe Elektro Maribor.
Delničarji Elektra Maribor se bodo sestali konec junija
Na njej se bodo delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, ugotovitvami opravljene izredne revizije opredmetenih osnovnih sredstev, odločali o podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu za lansko leto ter sprejeli sklep o nekaterih statutarnih spremembah ter uporabi bilančnega dobička za leto 2019. Predlog uprave in nadzornega sveta je, da se bilančni dobiček v višini dobrih 4,8 milijona evrov uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki naj bi jih izplačali 30. septembra letos.
Elektro Maribor sicer že vrsto let sodi med uspešnejše gospodarske družbe, pri čemer pa je o tem, kakšni bodo letošnji poslovni rezultati še zelo težko govoriti. Poslovanje družbe sta namreč v prvih letošnjih mesecih zaznamovala dva izredna dogodka, ki sta imela izrazito negativen vpliv na dosedanje poslovanje, in sicer je februarja najprej močan veter precej poškodoval omrežje, sredi marca pa je bila razglašena epidemija COVID-19. Oba dogodka sta vplivala tudi na nižjo realizacijo investicijskih vlaganj in storitev na trgu ter posledično na nižji poslovni izid pred obdavčitvijo. Izrednost razmer, ki smo jim bili priča v pomembnem delu obravnavanega obdobja, se je tako negativno odrazila tudi na poslovnem izidu pred obdavčitvijo, ki po prvih treh letošnjih mesecih znaša 2,7 milijona evrov in je za 16 odstotkov nižji glede na načrtovanega in za 15 odstotkov nižji v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Glede na prvotne načrte je bila v prvem tromesečju za 21 odstotkov nižja tudi realizacija investicijskih vlaganj in je v navedenem obdobju znašala 4,4 milijona evrov, kar je bilo tudi za 9 odstotkov manj glede na lani. Kljub zamiku del zaradi razglašene epidemije in z njo povezanih ukrepov, pa je Elektru Maribor v tem času uspelo na novo položiti več kot 16 kilometrov srednje in nizkonapetostnih kablovodov, sanirati 40 kilometrov srednje in nizkonapetostnih nadzemnih vodov ter zgraditi 3 nove transformatorske postaje. 
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.