Energetika

Do 27. januarja 2023 odprt nagradni natečaj Naše zgodbe za lepši svet

Natečaj je namenjen vsem učenkam in učencem drugega triletja osnovnih šol v Sloveniji.

Do 27. januarja 2023 odprt nagradni natečaj Naše zgodbe za lepši svet

Podjetje BORZEN je v sodelovanju z DZS pripravilo nagradni natečaj Naše zgodbe za lepši svet. Njegov namen je nagovoriti učenke in učence drugega triletja osnovnih šol in jih spodbuditi k razmisleku o tem, od kod prihaja energija in kako jo pri vsakdanjih opravilih porabljamo. Kaj lahko naredimo sami vsak dan, da smo pri porabi energije kar najbolj učinkoviti in na takšen način prispevamo k odgovorni rabi in s tem lepšemu svetu?

Risanke Lepši svet podjetja Borzen so z letošnjim šolskim letom vključene v gradiva Naše zgodbe. Tako lahko vsi, ki uporabljajo gradivo Naše zgodbe, najdejo v svoji zbirki gradiv na www.nasezgodbe.si, vsi ostali pa si posnetke lahko ogledajo na spletni strani trajnostnaenergija.si. 
Na njihovi osnovi bodo šolarji pripravili svoje plakate ali izdelke v elektronski obliki na temo: kako lahko sami odgovorno ravnamo s toploto in tako privarčujemo, kako lahko sami odgovorno in učinkovito ravnamo z elektriko in tako privarčujemo ter kateri so obnovljivi viri energije in kakšne so njihove prednosti?
Plakat je lahko narejen v fizični ali elektronski obliki. Fizičen plakat lahko sodelujoči lahko pošljejo z navadno pošto ali ga fotografirajo in pošljejo fotografijo. Borzen svetuje, naj bodo ob tem pozorni, da se bo iz fotografije dalo razbrati besedilo oziroma slikovno gradivo. Izdelek je lahko narejen v različnih tehnikah in formatih. Organizatorja natečaja izdelkov ne bosta vračala.
Učenci lahko na natečaju sodelujejo kot posamezniki ali v skupini, ki jo lahko sestavljajo največ štirje učenci. Učenci oziroma skupine učencev bodo svoje izdelke pripravili pod vodstvom mentorja, ki tudi odda prijavo in izdelek. Mentorji učence, ki se želijo pridružiti natečaju, prijavijo elektronsko na naslov barbara.glavnik@dzs.si s prijavnim obrazcem in z dovoljenjem staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje ter soglasjem glede uporabe osebnih podatkov.

Izdelke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki bo oddane izdelke ocenjevala na podlagi meril, in sicer kako vsebinsko pravilni in izčrpni so plakati, glede na kvaliteto izdelave in ali lahko služijo kot spodbuda vsakemu posamezniku in šoli (skupnosti) kot vodič odgovornega ravnanja z elektriko in toploto in rabo obnovljivih virov energije.
Avtor ali skupina avtorjev najboljših treh izdelkov po izboru strokovne komisije bo prejela komplet gradiv Naše zgodbe in namizne igre Lepši svet. Poleg tega bodo organizatorji natečaja najboljše izdelke objavili z navedbo imena avtorja in šole, ki jo avtor obiskuje in izdali e-knjigo z vsemi izdelki, ki jo bodo poslali vsem šolskim knjižnicam v Sloveniji.
Sodelujoči svoje izdelke lahko pošljejo najkasneje do 27. januarja 2023 na elektronski naslov barbara.glavnik@dzs.si ali z navadno pošto na naslov DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, s pripisom »Za nagradni natečaj«. Rezultati bodo po zaključku ocenjevanja, najpozneje do 17. februarja 2023, objavljeni na spletni strani www.nasezgodbe.si in www.trajnostnaenergija.si.

Polona Bahun
O avtorju