Energetika

Dodan nov rok za izplačilo pomoči gospodarstvu za omilitev energetske krize

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in ga posredovala v sprejem državnemu zboru.

Dodan nov rok za izplačilo pomoči gospodarstvu za omilitev energetske krize

Z dopolnitvami zakona je vlada dodala nov rok za izplačilo zadržanih sredstev v višini 20 odstotkov višine pomoči oziroma razlike do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec. Zaradi zahtevnosti pregledov namreč ni bilo možno pregledati vseh vlog do zakonsko določenega roka, to je do 28. februarja. Novi, dodatni rok za izplačilo zadržanih sredstev je 31. avgust.

Prav tako je vlada spremenila 49. člen zakona, saj je prišlo do neskladja dikcije zakona z njegovim namenom, saj so sredstva za Slovenski podjetniški sklad zagotovljena v višini desetih milijonov evrov tako v letu 2023 kot tudi desetih milijonov evrov v letu 2024, in ne desetih milijonov evrov skupaj za obe leti, kot je razumljeno iz sprejetega zakona. 
Zaradi težko popravljivih posledic za delovanje države vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku. Dopolnitve bodo omogočile pridobivanje podatkov s strani (sistemskih) operaterjev in dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina ter posledično ustrezen in strokoven pregled vlog in pravilno izplačilo zadržanih sredstev upravičencem. Sprememba že omenjenega člena pa bo omogočila, da se deset milijonov evrov, ki so že zagotovljeni v državnem proračunu za leto 2024, nameni za ugodne kredite Slovenskega podjetniškega sklada, kar bo ugodno vplivalo na gospodarstvo, posebej na mala in srednje velika podjetja.

Polona Bahun
O avtorju