Jedrska energija

Dolenjski ekološki zavod podpira JEK2

Podporo gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem so izrazili v Dolenjskem ekološkem zavodu iz Novega mesta, kjer poudarjajo, da država potrebuje zanesljiv in zmogljiv vir električne energije.

Dolenjski ekološki zavod podpira JEK2

Iz Dolenjskega ekološkega zavoda DEZ Novo mesto sporočajo, da podpirajo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se kot ekološka in okoljevarstvena organizacija z izobraževalnimi oddajami in strokovnimi predavanji aktivno vključil v dolgoročni energetski strateški projekt Republike Slovenije – načrtovanje in izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne JEK2 v Krškem.

Ob tem poudarjajo, da Slovenija v prihodnje potrebuje zanesljiv in zmogljiv vir električne energije, saj bodo elektrarne na fosilna goriva (premog, nafta, plin) zaradi prevelikih izpustov toplogrednih plinov postopoma usahnile, medtem pa poraba energije raste.

V organizaciji zagovarjajo rabo obnovljivih virov in dolgoročno rabo jedrske energije v Sloveniji, saj so prepričani, da bo ta kombinacija prispevala k energetski neodvisnosti, oskrbi in varnosti, predvsem pa k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ob sočasnem ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter trajnostnemu razvoju države in postopen prehod v nizkoogljično družbo.

Ob tem še sporočajo, da gradnjo JEK2 podpirajo ob pogojih, da v jedrsko elektrarno JEK2 vgradijo najboljšo svetovno tehnologijo in opremo, da v JEK2 vgradijo najboljše varnostne sisteme, ter da poleg nove jedrske elektrarne JEK2 zgradijo hladilni stolp za hladitev jedrskega reaktorja, ki bo nadomeščal hlajenje z vodo iz reke Save, da ne se Sava ne bo dodatno segrevala. Dodajajo, da so vsi ti pogoji so znanstveno, tehnično, inženirsko, strokovno in tehnološko znani in izvedljivi ter tudi že zagotovljeni v strateških dokumentih države.

Dodajajo še, da so zanesljiva energetska oskrba, energetska neodvisnost države in trajnostni razvoj v okviru izzivov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in ohranjanja okolja ključne prioritete pri prehodu v nizkoogljično družbo, jedrsko energijo pa je Evropska komisija prepoznala in vključila med tehnologije, ki jih taksonomija Evropske unije določa kot trajnostne in ki bistveno prispevajo k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja ter varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

Kot so še zapisali, je politični in strokovni konsenz glede nadaljnje rabe jedrske energije v Sloveniji je skoraj 100 odstotni, je dober znak za vsesplošno javno podporo temu strateškemu projektu države. Tako glede rabe in varnosti jedrske energije pozivajo k odprtemu in transparentnemu dialogu z državljani, pravnimi osebami in državnimi institucijami, vključno s posvetovanji, javnimi razpravami, informacijskimi kampanjami in izobraževanjem. (kp)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju