Omrežja

Določena trasa daljnovoda Murska Sobota–Mačkovci

Z na novo določeno traso na spornem odseku na območju Puconcev naj bi bili izpolnjeni pogoji za dokončanje 110 kV daljnovoda Murska Sobota-Mačkovci, ki bo pomembno prispeval k večji zanesljivosti napajanja celotne regije.

Določena trasa daljnovoda Murska Sobota–Mačkovci

Kot so sporočili iz Ministrstva za naravne vire in prostor, se vlada strinja s predlogom, da je najustreznejša različica trase na odseku 110 kV daljnovoda Murska Sobota-Mačkovci na območju Puconcev različica številka 3. Cilj načrtovane prostorske ureditve na omenjenem območju je bil določiti nov potek trase daljnovoda na odseku med stojnima mestoma 16 in 21 in s tem zagotoviti izvedljivost daljnovoda v vsej njegovi dolžini od RTP Murska Sobota do RTP Mačkovci. Z na novo določeno traso daljnovoda na omenjenem odseku bo zagotovljen predpisan odmik daljnovoda od obstoječega objekta Puconci 251, ki je trenutno v manjšem delu v varovalnem pasu daljnovoda, zgrajenega na podlagi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu.

Dvosistemski 110 kV daljnovod Murska Sobota-Mačkovci, kot del energetske zanke na območju Goričkega, pomembno vpliva na izboljšanje zanesljivosti in kakovosti elektroenergetske oskrbe regije in ima hkrati izrazit vpliv na železniški promet na mednarodni železniški progi Pragersko–Hodoš. Na njej bi namreč v primeru nedelovanja omenjenega daljnovoda morali izrazito omejiti moč električnega napajanja na železniškem odseku Murska Sobota–Hodoš.


 

Brane Janjič
O avtorju