Energetika

Donacije Elektra Maribor so se razveselili še v Murski Soboti

Elektro Maribor nadaljuje letošnji cikel dodeljevanja pomoči lokalnim humanitarnim organizacijam, in sicer so tokrat finančne pomoči bile deležne tri humanitarne organizacije iz Prekmurja.

Donacije Elektra Maribor so se razveselili še v Murski Soboti

Donacijo v višini po 1.800 evrov je Elektro Maribor namreč tokrat namenil Območnemu združenju Rdečega križa Murska Sobota, tamkajšnji Škofijski Karitas in Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica.
Direktor Območne enote Murska Sobota, Elektro Maribor Uroš Kolarič je ob predaji sredstev izpostavil, da je električna energija osnova za življenje kot ga poznamo danes, zato je stabilnost napajanja z električno energijo toliko bolj pomembna. Kot je dejal, se je tesna vpetost družbe v lokalno okolje še posebej pokazala v preteklih tednih ob intenzivnih vremenskih pojavih, pri čemer je še posebej prišlo v ospredje dobro sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, katerim že vrsto let pomagajo tudi preko lokalnih humanitarnih organizacij.
Aleksandra Rituper Rodež, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Murska Sobota je v zahvalnem nagovoru povedala, da so lani na njihovem območju delovanja pomoči potrebnim razdelili kar 250 ton hrane, letošnja sredstva pa bodo namenili predvsem kritju najnujnejših stroškov, plačilu položnic, nakupu šolskih potrebščin in nakupu šolskega defibrilatorja.
Jožef Kociper, generalni tajnik Škofijske Karitas Murska Sobota je povedal, da bodo letošnjo donacijo namenili projektu ljudske kuhinje, kjer dnevno zagotovijo tudi več kot 70 obrokov, materinskemu domu in za pomoč družinam v stiski, Jože Rituper iz Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica pa je dejal, da bodo s prejetimi sredstvi pokrili stroške dostave toplih obrokov na dom in izdaje bolniških postelj, ter najbolj socialno ogroženim pomagali pri nakupu pripomočkov ob začetku šole ter sredstva porabili tudi za nakup prehranski paketov.

Brane Janjič
O avtorju