Obnovljivi viri

Dosežen dogovor o reviziji direktive o obnovljivi energiji

Z dogovorom naj bi se delež OVE v končni porabi energije EU do leta 2030 dvignil na 42,5 odstotka.

Dosežen dogovor o reviziji direktive o obnovljivi energiji

Odbor Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo (ITRE) je odobrili dogovor, dosežen s Svetom EU, katerega cilj je spodbujanje obnovljive energije v skladu s pobudama Green Deal in REPowerEU.

Dogovor o reviziji direktive o obnovljivi energiji, ki je bil prvotno dosežen 30. marca, naj bi delež OVE v končni porabi energije v EU do leta 2030 dvignil na 42,5 odstotka. Hkrati države članice poziva, naj si prizadevajo za 45-odstotni delež. Nova zakonodaja bo pospešila tudi postopek odobritve novih elektrarn na OVE, kot so sončne in vetrne elektrarne, ter prilagoditev obstoječih.
Sprejeti dogovor vključuje tudi revizijo Sveta EU, ki je direktivi dodala novo uvodno izjavo, ki bo vključena v odobreno besedilo.
Revizija je del svežnja Pripravljeni na 55, ki prilagaja obstoječo podnebno in energetsko zakonodajo za doseganje novega cilja EU o najmanj 55-odstotnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Predlagani cilji so bili dodatno povečani v okviru svežnja REpowerEU, katerega namen je zmanjšati odvisnost Evrope od uvoza fosilnih goriv iz Rusije po njeni agresiji na Ukrajino. Posodobljena direktiva uvaja tudi nove ukrepe za pospešitev postopka odobritve za uporabo obnovljivih virov energije.

O zakonodaji bo Evropski parlament glasoval na plenarnem zasedanju, ki bo potekalo od 11. do 14. septembra v Strasbourgu.

Polona Bahun
O avtorju