Energetika

Dosežen začasni dogovor o evropskih zelenih obveznicah

Evropske zelene obveznice so eden glavnih instrumentov za financiranje naložb, povezanih z zelenimi tehnologijami, energetsko učinkovitostjo in učinkovito rabo virov ter trajnostno prometno infrastrukturo in raziskovalno infrastrukturo.

Dosežen začasni dogovor o evropskih zelenih obveznicah

Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o oblikovanju evropskih zelenih obveznic. Gre za nadaljnji korak EU k izvajanju strategije o financiranju trajnostne rasti in prehodu na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Dogovor določa enotne zahteve za izdajatelje obveznic, ki želijo uporabljati oznako evropske zelene obveznice za svoje okoljsko trajnostne obveznice, ki so usklajene s taksonomijo EU in so na voljo vlagateljem po vsem svetu. Vzpostavlja tudi sistem registracije in nadzorni okvir za zunanje ocenjevalce evropskih zelenih obveznic. Za preprečevanje zlorab na trgu zelenih obveznic uredba določa tudi nekatere zahteve po prostovoljnem razkritju za druge okoljsko trajnostne obveznice in obveznice, povezane s trajnostjo, izdane v EU.
V skladu z začasnim dogovorom je vse prihodke od zelenih obveznic treba vložiti v gospodarske dejavnosti, ki so usklajene s taksonomijo EU, pod pogojem, da so ti sektorji že zajeti v taksonomiji EU. Za tiste sektorje, ki še niso zajeti v taksonomiji EU, in za nekatere zelo specifične dejavnosti, bo veljal okvir 15-odstotnega odstopanja. To naj bi zagotovilo uporabnost standarda evropske zelene obveznice od začetka njegovega obstoja. Uporaba in potreba po tem odstopanju bosta ponovno ocenjeni z napredkom prehoda Evrope na podnebno nevtralnost in z vedno več priložnostmi za zelene naložbe, ki jih lahko pričakujemo v prihodnjih letih. Imenovani bodo tudi nacionalni pristojni organi matične države članice, ki bodo nadzirali, ali izdajatelji izpolnjujejo svoje obveznosti po novem standardu.

Sporazum je začasen, saj ga morata Svet EU in Evropski parlament sprejeti še formalno, uredba pa se bo začela uporabljati leto dni po začetku njene veljavnosti.

Polona Bahun
O avtorju