Jedrska energija

Dr. Dejan Paravan na čelu Skupine GEN

Nadzorni svet družbe GEN energije je na včerajšnji seji za generalnega direktorja družbe soglasno imenoval dr. Dejana Paravana, ki bo štiriletni mandat nastopil 1. novembra 2022.

Dr. Dejan Paravan na čelu Skupine GEN

Dr. Paravan je strokovnjak na področju trženja električne energije z obsežnimi vodstvenimi izkušnjami v energetski dejavnosti Skupine GEN. Po končani gimnaziji v Novi Gorici je študiral na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, leta 2004 pa je na isti fakulteti postal tudi doktor elektrotehniških znanosti.

Na začetku poslovne poti je prevzel vodenje različnih družb in projektov, povezanih s trgovanjem in dobavo električne energije, ki pomenijo začetek razvoja skupine GEN-I. V tej skupini je v preteklosti opravljal različne funkcije: člana uprave, izvršnega direktorja za prodajo, direktorja strateškega inoviranja, direktorja hčerinskih družb v Zagrebu, na Dunaju in v Milanu. Od marca letos opravlja funkcijo člana uprave družbe GEN-I, ki je del Skupine GEN. Je poznavalec celotnega sektorja energetike, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predavatelj na stanovskih konferencah in vabljeni predavatelj na visokošolskih ter znanstvenih ustanovah.

Nadzorni svet ocenjuje, da so njegove izkušnje, kompetence in strokovna znanja ključni za uspešno delovanje Skupine GEN v času energetske negotovosti in ob ambicioznih razvojnih ciljih skupine. Dr. Paravan kot prvo prioriteto svojega bodočega delovanja v skupini določa soočanje z energetsko krizo ter skrb za nemoteno obratovanje vseh proizvodnih virov in zanesljivo oskrbo slovenskih odjemalcev z električno energijo. Pod njegovim vodstvom bo skupina sledila poslanstvu, da postane glavni promotor in izvajalec prehoda v samooskrbni in brezogljični elektroenergetski sistem. Slednje pomeni pospešene investicije v obnovljive vire energije in jedrsko energijo v Sloveniji.

Nadzorni svet je na seji tudi potrdil zaključek mandata Blaža Košoroka z dnem 31. 10. 2022 v skladu s sklenjenim sporazumom o prenehanju mandata.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.