Hidro energija

Dravske elektrarne prešle nazaj na enočlansko poslovodstvo

S 1. novembrom je vodenje Dravskih elektrarn Maribor prevzel mag. Damjan Seme, ki je bil od 1. januarja letos dalje v funkciji direktorja član dvočlanskega poslovodstva družbe.

Dravske elektrarne prešle nazaj na enočlansko poslovodstvo

Mag. Damjan Seme je funkcijo direktorja Dravskih elektrarn Maribor prevzel 1. januarja letos, pred tem je najprej delal v Termoelektrarni Šoštanj kot inženir za visoko napetost in nato v Premogovniku Velenje, kjer je bil vodilni inženir za elektroenergetsko področje in asistent tehničnemu vodji. Pozneje se je zaposlil v podjetju C&G Ljubljana, kjer je opravljal različne funkcije, od vodje zahtevnejših investicij in projektov ter nadzora nad izgradnjo večjih elektroenergetskih in infrastrukturnih objektov državnega pomena do izvršnega direktorja družbe. V letih 2020 in 2021 je hkrati opravljal tudi funkcijo nadzornika v Nadzornem svetu HSE in predsednika kadrovske komisije NS HSE.
Dodatne reference in kompetence si je pridobil s sodelovanjem pri izvedbi modifikacij in projektov v skladu z nuklearno regulativo za podaljšanje življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško. Je tudi avtor in soavtor več strokovnih prispevkov ter član Inženirske zbornice Slovenije, upravnega odbora Združenja za inženiring Gospodarske zbornice Slovenije in Centra energetsko učinkovitih rešitev.
Kot rečeno, je bil mag. Damjan Seme s 1. novembrom letos imenovan za generalnega direktorja družbe Dravske elektrarne Maribor.

 

 

Brane Janjič
O avtorju