Hidro energija

Dravske elektrarne se pripravljajo na rekonstrukcijo HE Formin

Gre za zadnjo elektrarno v verigi, ki še edina ni bila celovito obnovljena. Obnova se načrtuje v obdobju od leta 2025 do 2027.

Dravske elektrarne se pripravljajo na rekonstrukcijo HE Formin

Hidroelektrarna Formin je zadnja in hkrati najmlajša v verigi elektrarn na slovenskem delu reke Drave. Zgrajena je bila leta 1978 in je potrebna celovite prenove, ki jo v Dravskih elektrarnah načrtujejo v letih 2025 do 2027. Elektrarna Formin je zaradi naravnih danosti, tako kot elektrarna Zlatoličje, zasnovana kot kanalska elektrarna in izkorišča 29 metrov padca med Ptujem in državno mejo s Hrvaško. Moč elektrarne znaša 116 MW, povprečna letna proizvodnja pa 548 GWh, kar jo uvršča na drugo mesto po količini proizvedene električne energije na Dravi.
Obnova HE Formin bo obsegala gradbena dela na dovodnem kanalu elektrarne s ciljem povečanja varnosti in tesnosti kanala, ter zamenjavo primarne in sekundarne opreme na sami elektrarni. Rekonstrukcija hidroelektrarne in jezu Markovci bo trajala približno 13 mesecev (od zaustavitve do vnovične sinhronizacije na omrežje) in je načrtovana na način, da se obnova obeh agregatov izvede hkrati z deli na dovodnem kanalu, ki bo v navedenem obdobju izpraznjen, voda pa bo preusmerjena v strugo reke Drave, dol-vodno od jezu Markovci.

V Dravskih elektrarnah na območju zadnjih dveh elektrarn sicer načrtujejo tudi postavitev oziroma razširitev sončnih elektrarn, pri čemer je bil lani že zgrajen in predan v obratovanje segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, moči 2,5 MWp in z letno proizvodnjo 3.000 MWh. V naslednjih letih, predvidoma med leti 2025 in 2026, pa  načrtujejo še postavitev preostalih segmentov na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Gre za postavitev panelov v skupni dolžini dobrih 14 kilometrov, moči 30 MWp in s pričakovano letno proizvodnjo okrog 37.000 MWh električne energije, kar zadošča letni potrošnji približno 9.000 gospodinjstev.

Cilj izgradnje je slediti zavezam države glede dviga proizvodnje iz obnovljivih virov ter dodatno izkoristiti obstoječe proizvodne objekte družbe DEM.

Brane Janjič
O avtorju