Energetika

Družba Borzen pripravlja izobraževanje o upravljanju z energijo

Tako bo 8. maja potekal brezplačni webinar na temo učinkovitega upravljanja z energijo v javnem sektorju, 15. maja pa še brezplačni webinar na temo učinkovitega upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih.

Družba Borzen pripravlja izobraževanje o upravljanju z energijo

Na webinarju, namenjenemu javnemu sektorju, bo predstavljena nova metodologija za obračunavanje omrežnine za električno energijo in področna zakonodaja za uvajanje proizvodnih naprav na OVE. Upravljanje z energijo v javnem sektorju namreč zahteva celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Z novimi metodologijami za izračunavanje omrežnine ter ustrezno zakonodajo lahko ustvarimo okolje, ki spodbuja trajnostno rabo energije in prispeva k zelenemu prehodu.

Slušatelji se bodo tako najprej seznanili s tem, kako nova metodologija za izračunavanje omrežnine podpira cilje zelenega prehoda in kaj prinaša odjemalcem. Ob tem bodo predstavljene razlike med novo in staro omrežnino, vpliv na različne vrste odjemalcev in pomen prožnosti in vpliv tarifnega sistema. 

V nadaljevanju bodo predstavili zakonodajo s področja uvajanja proizvodnih naprav na OVE. Podrobna predstavitev aktualne zakonodaji na področju OVE, učinkovite rabe energije (URE) kot tudi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in novo sprejetim podzakonskim aktom (Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije, študija pogojev postavitve agrofotovoltaike in drugo). V pogovoru se bodo dotaknili tudi povezave med gradbeno zakonodajo in projekti na področju OVE ter učinkovitega vključevanja trajnostnih energetskih rešitev v gradbene projekte.

Na webinarju  na temo učinkovitega upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih bo predstavljena nova metodologija za obračunavanje omrežnine za električno energijo in njeni učinki na podjetja ter z načrtovanjem sistemov, ki vključujejo OVE, ob upoštevanju učinkovite rabe energije. Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih zahteva namreč celosten pristop, ki temelji na inovacijah in prilagodljivosti. Energetsko intenzivna podjetja se srečujejo z izzivi, ki izhajajo iz porabe velikih količin energije.

Slušateljem bo predstavljena metodologija za obračunavanje omrežnine in njeni učinki. Seznanili se bodo s tem, kako nova metodologija za izračunavanje omrežnine podpira cilje zelenega prehoda in kaj prinaša odjemalcem. Predstavljene bodo razlike med novo in staro omrežnino, vpliv na različne vrste odjemalcev in pomen prožnosti in vpliv tarifnega sistema nanjo. Predstavili jim bodo načrtovanje sistemov OVE ob upoštevanju URE.

Stroške omrežnine v industriji lahko uspešno obvladujejo z dobrim načrtovanjem ukrepov URE in OVE, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in s tem tudi zmanjšanje obremenitve omrežja. Spoznali bodo, zakaj je identifikacija potenciala za prihranke v industriji ključna za učinkovito izvajanje ukrepov. Izvedeli bodo več o celovitem pristopu k izvedbi ukrepov OVE v industriji, prilagajanju odjemalcev na nov obračun omrežnine in o kompleksnosti energetskih storitev.

Polona Bahun
O avtorju