Hidro energija

Družba HESS prijazna do čebel

V okoljsko odgovorni družbi HESS se poslužujejo preprostega ukrepa pozne košnje brežin, ki pripomore k varstvu čebel.

Družba HESS prijazna do čebel
Za čebele in ostale opraševalce bo koristno, če zelenice in travnike pustimo nepokošene, dokler medovite rastline na njih ne odcvetijo.

Čebele ne marajo zgodnje košnje trave

Pomembno je, da se prvo košnjo opravi takrat, ko je večina cvetlic odcvetela in naravi že predala svoja semena za zagotavljanje biodiverzitete. Košnja na območjih družbe HESS zaradi čim manjšega posega tako poteka dvakrat letno, na območjih parkovnih ureditev pa nekoliko pogosteje. Prepogosta košnja namreč uniči življenjski prostor številnih živali in rastlin, negativno vpliva na cvetenje travnikov ter spodbuja nezaželeno erozijo tal.  

HESS kot okoljsko odgovorna družba v ospredje delovanja postavlja biodiverziteto in okoljevarstvo

Čebele so eden od pomembnih opraševalcev, ki zagotavljajo hrano in prehransko varnost, trajnostno kmetijstvo, biotsko raznovrstnost ter pomembno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in ohranjanju okolja. Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 odstotkov svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja. Maj je mesec, ko začnemo pospešeno urejati in kositi cvetoče vrtove in travnike, toda s košnjo spomladanskega cvetja in trave se čebele ter druge opraševalce prikrajša za dragoceni cvetni prah. Število opraševalcev namreč upada tudi zaradi zmanjševanja njihovih naravnih habitatov. HESS kot okoljsko odgovorna družba, ki svoje poslanstvo gradi na trajnostnih virih energije, v ospredje delovanja postavlja biodiverziteto in okoljevarstvo. S tem namenom se med drugim poslužujejo tudi preprostega ukrepa pozne košnje brežin, ki pripomore k varstvu čebel. 

Mare Bačnar
O avtorju