Energetika

Državljani EU pripravili priporočila o energijski učinkovitosti

Na tridnevnem sklepnem zasedanju evropskega državljanskega foruma o energijski učinkovitosti, ki je potekalo pretekli teden v Bruslju, je 150 evropskih državljank in državljanov sprejelo 13 priporočil za Evropsko komisijo o energijski učinkovitosti.

Državljani EU pripravili priporočila o energijski učinkovitosti

Manjša in bolj premišljena raba energije je ključnega pomena za čisto, varno in cenovno dostopno energijo ter pomemben sestavni del evropskega zelenega dogovora in načrta REPowerEU. Energijska učinkovitost prispeva k zmanjšanju skupne porabe energije in je zato osrednjega pomena za doseganje podnebnih ambicij EU, hkrati pa krepi sedanjo in prihodnjo energetsko varnost in cenovno dostopnost. Direktiva o energetski učinkovitosti, ki je bila nedavno okrepljena v okviru zakonodajnega svežnja Pripravljeni na 55, je uvedla načelo energijska učinkovitost na prvem mestu kot temeljno načelo energetske politike EU in mu prvič dala pravno veljavo. Prav tako je znatno povečala ambicije EU z novim ciljem na ravni EU, da se energijska učinkovitost do leta 2030 izboljša za 11,7 odstotka, pri čemer je večji poudarek na ljudeh, ki trpijo energijsko revščino.  

Od februarja so se državljani in državljanke osebno in prek spleta sestajali in razpravljali o izzivih in koristih energijske učinkovitosti. Prispevki, zbrani v okviru foruma in platforme za udejstvovanje državljanov, bodo zdaj vključeni v priporočilo Evropske komisije o načelu energijska učinkovitost na prvem mestu, ki ga bo obravnaval komisarski kolegij in bo še letos predstavljen državam članicam.

Končna priporočila Evropsko komisijo tako spodbujajo, naj se osredotoči zlasti na: povečanje privlačnosti potovanja z javnim prevozom, zagotavljanje energijsko najučinkovitejšega prometa po vsej Evrop (umik blaga s cest, zmanjšanje potovanj z letalom in uvedba načela prednostne uporabe železnice), razširitev izboljševanja energijske učinkovitosti stavb, izboljšanje stanja kvalificirane delovne sile v EU v sektorju energijske učinkovitosti, zagotavljanje prihodnosti z izobraževanjem o zelenih vprašanjih, upravljanje in spremljanje izvajanja evropskih direktiv ter na pomoč evropskim državljanom pri razvoju energetskih skupnosti, osredotočenih na energijsko učinkovitost. z zagotavljanjem informacij in finančne podpore. Poleg tega pa naj se Evropska komisija osredotoči tudi na financiranje pravične pravice do energijske prenove doma, doseganje ciljev povečanja energijske učinkovitosti s krepitvijo zmožnosti vseh, da ukrepajo, na povečanje samooskrbe z energijo in učinkovitosti, da postanemo zgled na svetovni ravni ter na razvoj energijsko učinkovitih skupnosti za odgovorno porabo in večjo lokalno proizvodnjo energije in na opolnomočenje odjemalcev, da postanejo energijsko učinkoviti, ter optimizacijo in razvoj omrežnega sistema od proizvajalca do končnega porabnika v smeri večje uporabe energije iz obnovljivih virov.

Evropski državljanski forumi in spletna orodja za sodelovanje državljanov so v podporo prednostni nalogi predsednice Komisije Ursule von der Leyen o izgradnji evropske demokracije, primerne za prihodnost, postali reden pojav demokratičnega življenja v EU kot eden od ključnih rezultatov Konference o prihodnosti Evrope. Ti forumi državljankam in državljanom omogočajo sodelovanje pri oblikovanju politik EU. 

Izbira udeležencev in udeleženk evropskih državljanskih forumov poteka z uporabo orodij za naključno iskanje veljavnih mobilnih telefonskih številk. Postopek zagotavlja reprezentativnost z vidika evropske raznolikosti, da bi forumi odražali socialno-demografsko sestavo EU. Sistem kvot zagotavlja uravnoteženo zastopanost spolov v forumu in določa, da morajo tretjino foruma predstavljati mladi med 16. in 25. letom starosti. Druge socialno-demografske značilnosti se nanašajo na stopnjo izobrazbe, geografsko lokacijo in poklic. 
Državljani in državljanke sodelujejo v majhnih skupinah po 10 do 15 ljudi in na plenarnih zasedanjih. Pri delu jih podpirajo moderatorji in odbor strokovnjakov, ki zagotavljajo dodatne prispevke. Državljani in državljanke na podlagi razprav pripravijo priporočila, ki jih Evropska komisija upošteva pri opredeljevanju politik in pobud. Platforma za udejstvovanje državljanov je ključni del novega ekosistema za državljansko udejstvovanje, ki je bil napovedan v zavezah iz sporočila o nadaljnjem ukrepanju po Konferenci o prihodnosti Evrope.

Polona Bahun
O avtorju