Energetika

E.Efficient.Industry za učinkovitejšo porabo elektrike v industriji

Projekt Znanje je moč: E.Efficient.Industry, ki združuje partnerje, med njimi Elektro Gorenjsko, predstavlja prelomnico v industriji električne energije z naprednim upravljanjem porabe elektrike za industrijske odjemalce, obetajoč zmanjšanje stroškov omrežnine, povečanje uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa.

E.Efficient.Industry za učinkovitejšo porabo elektrike v industriji
Elektro Gorenjska prinaša domensko znanje in poznavanje načinov optimizacije omrežnine, poleg tega pa tudi razvojne algoritme.

V industriji električne energije se obetajo prelomni trenutki, saj se tehnološki napredek združuje z znanjem, da bi oblikoval rešitve za učinkovitejšo porabo električne energije. Projekt E.Efficient.Industry, ki poteka od začetka letošnjega leta in je načrtovan do konca leta 2025, je korak naprej v tem razvoju. Predstavlja prelomnico v upravljanju električne energije za industrijske odjemalce. V primerjavi s konkurenčnimi rešitvami, ta sistem omogoča bolj celovito in napredno analizo, ki upošteva najnovejše spremembe v računanju omrežninskega sistema. S tem uporabnikom zagotavlja bolje informirane odločitve in optimizacijo procesov, kar vodi do več koristi, med drugim zmanjšanja stroškov omrežnine, povečanja prevzema energije iz obnovljivih virov energije (OVE), znižanja ogljičnega odtisa, zmanjšanja finančnih izgub zaradi nepričakovanih motenj v delovnem procesu in stabilnost procesov in pasovnega odjema. Poleg omenjenih prednosti, sistem E.Efficient.Industry prinaša tudi večjo stabilnost industrijskega procesa in pasovnega odjema. To koristi tako industrijskim odjemalcem kot tudi širši skupnosti, saj prispeva k bolj zanesljivemu in trajnostno naravnanemu elektroenergetskemu sistemu.

Sodelovanje za Skupni Cilj

Projekt Znanje je Moč združuje pet komplementarnih partnerjev, ki prinašajo svoja specifična znanja in veščine v ta projekt. Vodilno razvojno podjetje INEA koordinira in vodi celoten projekt, hkrati pa prispeva z bogatimi izkušnjami na področju optimizacije porabe električne energije v industriji. Elektro Gorenjska prinaša domensko znanje in poznavanje načinov optimizacije omrežnine, poleg tega pa tudi razvojne algoritme. PRO.ASTEC pa se osredotoča na kibernetsko varnost kontrolnih sistemov. Iskra Mehanizmi in RTC Žičnice pa sta ključna industrijska partnerja, ki bosta razvila sisteme za optimizacijo porabe električne energije. Projekt E.Efficient.Industry predstavlja pomemben korak k bolj učinkoviti in trajnostni uporabi električne energije v industriji. Z združitvijo znanja in tehnološkega napredka bo prispeval k čistejšemu in bolj stabilnemu energetskemu prihodnosti. Skupaj z zanesljivimi partnerji, je ta projekt odločen, da oblikuje bolj trajnosten in učinkovit jutri.


 

Mare Bačnar
O avtorju