Energetika

EIB Elektru Maribor odobrila 31 milijonov evrov posojila

Posojilo je del 81,4 milijona evrov vrednih naložb v obnovo in razvoj elektrodistribucijskega omrežja Elektra Maribor v naslednjem triletnem obdobju. 
EIB Elektru Maribor odobrila 31 milijonov evrov posojila
Kot so sporočili iz Elektra Maribor, z Evropsko investicijsko banko zelo uspešno sodelujejo že od leta 2015, v tem času pa so tudi z njihovo finančno pomočjo izpeljali vrsto naložb za povečanje robustnosti in kakovosti oskrbe odjemalcev z električno energijo. Tako so v navedenem obdobju povečali stopnjo robustnosti omrežja za 6,6 odstotnih točk, in sicer na 71,5 odstotka, pri čemer se je dolžina nadzemnega neizoliranega omrežja  zmanjšala za 930 km, dolžina podzemnega omrežja in nadzemnega izoliranega omrežja pa povečala za 1.360 km. Z izgradnjo novih transformatorskih postaj se je bistveno povečala tudi jakost omrežja, izgube v omrežju pa so se zmanjšale za več kot 7 odstotkov. Ob tem ne gre prezreti tudi, da je bilo v zadnjih nekaj letih v omrežje Elektra Maribor integriranih kar za 118 odstotkov več obnovljivih virov energije, in sicer iz 1.315 na 2.874. 
V preteklih petih letih je sicer družba izpeljala že za 146 milijonov evrov investicij, pri čemer je po zaslugi uspešnega poslovanja in usmerjanja dobička v naložbe, približno dve tretjini potrebnih virov za investicijska vlaganja zagotovila z lastnimi viri. K izpolnitvi njihovih zastavljenih načrtov je pomembno prispevalo že prejšnje posojilo Evropske investicijske banke v višini 34 milijonov evrov, z na novo odobrenimi sredstvi pa bodo lahko uspešno nadaljevali s posodabljanjem in dograjevanjem distribucijskega omrežja. To je nujno potrebno, ker uporabniki ves čas priključujejo nove naprave in vire (toplotne črpalke, klimatske naprave, male elektrarne, indukcijske plošče in tudi že električna vozila) in je zato treba omrežje ves čas krepiti (samo v letu 2019 se je priključna moč merilnih mest uporabnikov povečala za 25 MW). Poleg tega tudi lokalne skupnosti gradijo nove poslovne cone, za katere je pogosto treba napeljevati nove vode in postavljati transformatorske postaje, da bi omogočali razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. Zaradi vedno večjega števila malih elektrarn (v letu 2019 se je njihovo število povečalo kar za 42 odstotkov) in potrebe po zagotavljanju novih storitev pa je treba pospešeno vgrajevati tudi elemente naprednih omrežij, s katerimi bo omogočeno prilagajanje odjema in proizvodnje. Ne nazadnje je povečevanje robustnosti omrežja nujno tudi zaradi vse pogostejših vremenskih ujm (na primer žledolom leta 2014, vetrolom v letih 2018 in 2019, vremenska fronta v februarju 2020).

V Elektru Maribor poudarjajo, da sodelovanje z Evropsko investicijsko banko tudi v prihodnje predstavlja pomemben prispevek k trajnostnem načinu življenja, spodbujanju razvoja gospodarstva in energetski tranziciji. Bolj robustna, močna in napredna elektrodistribucijska omrežja so namreč pomemben predpogoj za uspešnost prehoda v nizkoogljično družbo. V postepidemijskem obdobju pa so investicije v elektrodistribucijska omrežja tudi pomemben spodbujevalec ponovnega gospodarskega razvoja in s tem relevanten del izhodnih razvojnih strategij. 
Podpredsednica EIB Liliana Pavlova je ob odobritvi posojila povedala, da Evropska investicijska banka z veseljem podpira tovrstne naložbe Elektra Maribor, saj te zagotavljajo zanesljivejše distribucijsko elektroenergetsko omrežje v Sloveniji in tako tudi kakovost življenja za stotisoče Slovencev in njihova podjetja. Zanesljiva oskrba z električno energijo pa je ključnega pomena tudi za odpornost države v velikih krizah, kot je pandemija covid-19.  
Predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič pa je ob tej priložnosti izpostavil, da bodo sredstva, pridobljena z novim posojilom, v skladu s potrebami in pričakovanji njihovih uporabnikov, gospodinjstev, poslovnega in javnega sektorja namenjena sofinanciranju naložb v močnejša, robustnejša in naprednejša nizko- in srednjenapetostna omrežja. 
Dosedanji skupni znesek naložb EIB v Sloveniji sicer znaša že 6,87 milijarde evrov, od tega je bilo za projekte, ki so povezani z distribucijo električne energije, namenjenih 170,5 milijona evrov.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.