Energetika

Eko sklad nadaljuje kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb

Objavljena nova javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb in dodelitev kombiniranih spodbud URE in OVE pravnih oseb.
Eko sklad nadaljuje kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb

Eko sklad nadaljuje program dodeljevanja ugodnih kreditov za financiranje okoljskih naložb in dodeljevanja kombiniranih finančnih spodbud za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije pravnih oseb. Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti kredit in subvencijo, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih, zgolj kriteriji so pri določenih namenih usklajeni z novimi standardi.

Prvi javni poziv je namenjen pravnim osebam, čigar predmet so kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Nameni okoljskih naložb, za katere je mogoče pridobiti spodbudo, so enaki kot v predhodnih javnih pozivih. Višina nepovratnih sredstev znaša do odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Pri ukrepu energetske učinkovitosti v tehnološkem procesu sta dodani omejitvi, in sicer lahko višina nepovratnih sredstev znaša največ 250 evrov na 1 MWh v energetskem pregledu izkazanega letnega prihranka energije pri enakem letnem obsegu obratovanja naprave ali procesa, ter vračilna doba naložbe, ki mora biti krajša od 12 let.

Višina za pridobitev kredita je omejena do 80 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Odplačilna doba kredita ostaja enaka, in sicer največ 15 let oziroma manj, če je doba vračila naložbe krajša, rok za zaključek naložbe pa je dve leti. Tudi predlagana obrestna mera ostaja nespremenjena (trimesečni EURIBOR + 0 odstotkov), najnižji znesek odobrenega kredita pa znaša 25 tisoč evrov.

Eko sklad je objavil tudi javni poziv v skupni višini desetih milijonov evrov sredstev za ugodno kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb za ukrepe zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zmanjšanja onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov), gospodarjenja z odpadki, varstva voda in učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbe s pitno vodo ter za začetne naložbe v okoljske tehnologije.

V aktualnem pozivu so nekoliko zaostreni pogoji za nakup osebnih vozil na hibridni pogon, kjer se je emisijska vrednost CO2 v kombiniranem načinu vožnje zaostrila na največ 85 g/km. Poziv ohranja enako obrestno mero, ki znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 odstotka. Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja dva milijona evrov, najnižji pa 25 tisoč evrov, najdaljša odplačilna doba znaša 15 let. Najvišji delež kredita je 85 odstotkov priznanih stroškov naložbe.
Javni poziv vlagateljem za isto naložbo še vedno omogoča hkratno pridobitev tako kredita kot nepovratne finančne spodbude.

Poleg tega je Eko sklad objavil še javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih. Namen poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2. Po ocenah je z uporabo pnevmatik višjega energijskega razreda poraba goriva nižja za okoli šest odstotkov.

Skupna višina sredstev po pozivu znaša 1,1 milijona evrov. Novost poziva je da bo višina nepovratne finančne spodbude namesto dosedanjih 35 evrov, znašala 70 evrov za posamezno pnevmatiko. Omejeno je tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno vozilo, in sicer: do šest pnevmatik za kategorijo N2, O3 in M3 in do 12 pnevmatik za kategorijo N3 in O4.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude je veljavna licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga za registrirane dejavnosti v cestnem, tovornem in potniškem prometu. Spodbuda bo dodeljena po pravilih pomoči »de minimis«.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.