Energetika

Elektro Gorenjska lani za investicije 18,3 milijona evrov

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2015 poslovala zelo uspešno in poslovno leto zaključila z 7,2 milijona evrov čistega dobička.
Elektro Gorenjska lani za investicije 18,3 milijona evrov

Kot pojasnjuje skupina Elektro Gorenjska, je omenjeni poslovni rezultat kar za 1,8 milijona evrov boljši kot v letu 2014 (iz 2. letošnje št. revije Elgo).

Poleg dobrih poslovnih rezultatov je poslovanje skupine Elektro Gorenjska zaznamoval velik obseg investicijske dejavnosti, za katero so namenili 18,3 milijona evrov.  

Omogočili trajno in zanesljivo oskrbo z elektriko  

V skupini Elektro Gorenjska so v letu 2015 večino investicij namenili elektroenergetskemu omrežju. V okviru visonapetostnega omrežja so lani zgradili 110- in 20-kilovoltno distribucijsko daljnovodno povezavo med Železniki in Bohinjem, ki je povezala oba kraja in omogočila celovito napajanje regije. Z novo daljnovodno povezavo so zaključili gorenjsko energetsko zanko ter omogočili trajno in zanesljivo oskrbo z električno energijo.   

Za investicije v visokonapetostno omrežje so v skupini Elektro Gorenjska lani  porabili 7 milijonov evrov.  

Investicije v SN in NN elektroenergetsko omrežje  

Za investicije v srednje- in nizkonapetostno omrežje, v okviru katerih so v letu 2015 še vedno izvajali določene predelave srednjenapetostnega omrežja za sanacijo kritičnih predelov omrežja oz. za zagotavljanje boljše robustnosti omrežja, so porabili 7,7 milijona evrov.

V ovkiru omenjenih investicij so največ sredstev namenili za kablitev 20 kV omrežja od Kranjske Gore proti Ratečam ter od RTP Škofja Loka po novi obvoznici v Poljansko dolino z odvodi v dolino Hrastnice in Sopotnice.  

Več kot 60% omrežja v podzemni kabelski obliki  

Poleg novih investicij in dograditev omrežja skupina Elektro Gorenjska skrbi tudi za ustrezno vzdrževanje elektroenergetskih objektov in naprav. Elektro Gorenjska ima več kot 60% omrežja v podzemni kabelski obliki, zato stroški vzdrževanja letno padajo.  

V letu 2015 so stroški vzdrževanja znašali 0,8 milijona evrov. V primerjavi z letom 2014, ko so stroški vzdrževanja narasli zaradi odprave posledic žledoloma, so bili nižji za pol milijona evrov, ugotavljajo v skupini Elektro Gorenjska.