Energetika

Elektro Gorenjska letos pretežno gradi kablovode

Poslovni načrt družbe Elektro Gorenjska za leto 2015 predvideva investicijska vlaganja v višini 15,5 milijona evrov.
Elektro Gorenjska letos pretežno gradi kablovode

Po navedbah njihovega poslovnega glasila Elgo je na prednostni vrstni red investicij močno vplival lanskoletni žled in sodelovanje Elektra Gorenjska z lokalnimi skupnostmi pri intenzivni izgradnji komunalne infrastrukture (občinski kohezijski projekti). 

Elektro Gorenjska tako v letošnjem letu pretežno gradi kabelske kanalizacije za potrebe srednje in nizkonapetostnega omrežja, skupaj z drugimi komunalnimi vodi po posameznih občinah. Hkrati z novimi kablitvami, zlasti dotrajanega nadzemnega omrežja, povečujejo njegovo robustnost.  

Trenutno je v izgradnji še drugi del kablovodov od Kranjske Gore proti Ratečam, zgradili pa so tudi že srednjenapetostni kabel od Žiganje vasi proti Golniku, po dolini Sopotnice in del po Poljanski dolini, v celoti so prenovili omrežje v Gorjah ter za potrebe priključitve novih odjemalcev postavili že tri nove transformatorske postaje.  

Gorenjska energetska zanka bo kmalu zaključena  

Večji del investicijskih sredstev so letos namenili izgradnji 110 kV distribucijskega povezovalnega daljnovoda med RTP Železniki in RTP Bohinj. Po lanskem uspešnem začetku, v katerem so izvedli 75 % gradbenih del, se letos približujejo zaključku izgradnje 110 kV gorenjske energetske zanke, za katero bodo predvidoma namenili 5,5 milijona evrov. Gradbena dela so že v celoti zaključena, trenutno pa se izvajajo še zadnja elektromontažna dela z montažo obesne opreme in napenjanjem daljnovodnih vrvi. 2015.  

Cilj posodobitve merilnih mest bodo letos dosegli že jeseni   

Kot so nadalje pojasnili, letos zelo uspešno nadaljujejo z zamenjavo sodobne merilne opreme (AMI), s pomočjo katere bodo celostno prenovili merilni sistem, in sicer tako od montaže novih števcev do predelave merilnih mest skladno s sprejeto tipizacijo, kot tudi na področju daljinskega zajema in obdelave podatkov. Cilj, ki smo si ga postavili, da na leto posodobimo 10.000 merilnih mest, bomo v letošnjem letu z dobro angažiranostjo dosegli že jeseni. Zaradi ugodnejših cen merilne opreme bomo v prihodnjem letu posodobili opremo kar 12.000 merilnih mest.  

Zagotovili bodo učinkovitejše izvajanje poslovnih procesov  

Cilj Elektra Gorenjska ostaja nespremenjen: do leta 2020 bodo zamenjali vsaj 80 odstotkov merilne opreme. S tem bomo zagotovili učinkovitejše izvajanje naših poslovnih procesov in zmanjšali število napak na merilni opremi. Odjemalcem bomo omogočili bolj aktivno upravljanje porabe električne energije ter obračun električne energije po dejanski porabi.  

Sicer pa v letošnjem letu Elektro Gorenjska zaključuje tudi prenovo daljinskega centra vodenja in prenovo informacijskega sistema, kar jim bo omogočalo sodobnejše poslovanje in s tem še bolj kakovostno in učinkovito izvajanje nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, so glede letošnjih investicij še pojasnili v omenjeni družbi. (mj)