Energetika

Elektro Gorenjska na svetovni dan elektromonterjev

Na Elektru Gorenjska pravijo, da je letos cilj na vsakem krajevnem nadzorništvu na Gorenjskem imeti po dva zaposlena, ki bosta usposobljena za to zahtevno delo.

Elektro Gorenjska na svetovni dan elektromonterjev

Slovenski elektromonterji in elektromonterke delujejo v okviru petih elektrodistribucijskih podjetij: Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Primorska in Elektro Maribor. Skupaj skrbijo za vzdrževanje in razvoj kar 64.000 kilometrov elektroenergetskega omrežja ter skoraj 960.000 merilnih mest, ki se razprostirajo po celotni Sloveniji.

Elektro Gorenjska z novim ciljem
V Elektru Gorenjska so izjemno ponosni na svoje elektromonterje. Cenijo njihovo neomajno zavzetost in njihov prispevek k zagotavljanju zanesljive preskrbe z električno energijo. Velik poudarek dajejo tudi izobraževanju in usposabljanju svojih zaposlenih. Elektromonterji se redno seznanjajo z novostmi pri proizvajalcih, vsako leto pa širijo ekipo zaposlenih, ki so usposobljeni za izvajanje del pod napetostjo na srednji in nizki napetosti. Letos pravijo, da je cilj imeti na vsakem krajevnem nadzorništvu na Gorenjskem po dva zaposlena, ki bosta usposobljena za to zahtevno delo.

Delo pod napetostjo
Delo pod napetostjo prinaša številne koristi tako podjetju kot zaposlenim. Poleg zadovoljstva uporabnikov, ki so ves čas oskrbljeni z električno energijo, ta metoda dela vpliva na boljšo vrednost kazalnikov neprekinjenosti (SAIDI, SAIFI) in omogoča bolj premišljeno izvajanje del. V Elektru Gorenjska najpogosteje izvajajo delo pod napetostjo pri čiščenju transformatorskih postaj, vse pogosteje pa tudi na nizki napetosti. Vsako leto širijo ekipe, usposobljene za to metodo dela, in izvajajo vedno več projektov na ta način. Čeprav je delo pod napetostjo nevarno, so za zaposlene, ki ga opravljajo, natančno določena pravila, ki zagotavljajo njihovo varnost. Poleg tega zaposleni niso pod časovnim pritiskom, kar omogoča natančno in varno delo.

Delo elektromonterjev je zahtevno in poteka v različnih vremenskih pogojih. Njihova naloga je zagotavljanje nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema, kar zahteva veliko mero pripadnosti in predanosti poklicu. Hitro in učinkovito reševanje težav ter zagotavljanje varnosti in zanesljivosti omrežja so ključni vidiki njihovega dela. Električna energija je danes nepogrešljiva in večinoma jo jemljemo kot samoumevno. Kljub temu je zanesljiva, kakovostna in varna oskrba z električno energijo bistvenega pomena za prebivalstvo, družbene sisteme in gospodarstvo. Elektromonterji so tisti, ki omogočajo to zanesljivost. Njihovo delo vključuje vzdrževanje obstoječega omrežja, posodabljanje in morebitno prilagajanje infrastrukture.

 

Mare Bačnar
O avtorju