Energetika

Elektro Gorenjska prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

V četrtek, 8. decembra, je minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik Elektro Gorenjski podelil osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.
Elektro Gorenjska prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

Prejemnikov osnovnih certifikatov Družini prijazno podjetje je bilo 30, gre pa za tokrat že četrto generacijo podjetij.

Podjetje Elektro Gorenjska je sprejelo štirinajst ukrepov, za katere verjame, da bodo doprinesli h kakovostnejšemu ter učinkovitejšemu preživljanju delovnega in družinskega časa. Sprejeti ukrepi se nanašajo na fleksibilnost delovnega časa, informiranje zaposlenih in izobraževanje za vodilne v odnosu do družinske politike. Med pomembnejšimi pridobitvami za zaposlene je otroški časovni bonus, novost pa je vzpostavitev sistema strokovnega svetovanja za vprašanja v povezavi s to tematiko. Odnosi z javnostmi bodo zajemali tako notranjo kot zunanjo komunikacijo v podjetju.

Kot je ob prejetju certifikata povedal predsednik uprave Elektro Gorenjska Bojan Luskovec, si bodo v podjetju prizadevali, da bodo ukrepi med zaposlenimi resnično zaživeli in postali del organizacijske kulture. Kot družbeno odgovorno podjetje se zavedajo, da so zaposleni najpomembnejši del organizacije in, da so njihova mnenja, stališča, predlogi in tudi težave pomembni. S skupnim prizadevanjem za uresničevanje zaposlenim prijazne organizacijske politike bodo zagotovili pogoje za lažje usklajevanje družinskih in poslovnih obveznosti vseh zaposlenih v podjetju. (pb)

Polona Bahun
O avtorju