Energetika

Elektro Gorenjska uvaja celovite tehnološke rešitve

V družbi Elektro Gorenjska so zelo aktivni pri uvajanju inovativnih projektov na posameznih področjih delovanja.
Elektro Gorenjska uvaja celovite tehnološke rešitve

Na področju pametnih omrežij (SmartGrids) in z njimi povezanimi informacijsko-komunikacijskimi sistemi (IKT) družba Elektro Gorenjska sama in v sodelovanju z industrijo raziskuje, razvija in preizkuša tehnologije in uvaja celovite tehnološke rešitve.

»Že leta 2006 nam je GZS podelila dve srebrni priznanji za inovaciji s tega področja. Elektro Gorenjska je svoje rešitve v okviru evropskega projekta HiperDNO predstavila tudi Evropski komisiji, ki je še posebej pohvalila specifikacijo IKT sistema prihodnosti za manjše operaterje distribucijskega omrežja kot izvrsten primer celovitega pogleda na razvoj IKT v podjetju za distribucijo električne energije. Skladno s predstavljeno specifikacijo smo uresničili naš cilj »IP povsod!« in leta 2012 v lastno komunikacijsko infrastrukturo vključili še širokopasovno brezžično omrežje WiMAX. Nadaljujemo z uvajanjem sodobnih komunikacijskih protokolov v vse novo zgrajene objekte in skupaj s francoskim EDF in EIMV prestavljamo mejnike pri uvajanju CIM (Common Information Model) v distribuciji električne energije,« je dejal predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec.

Pomembni inovaciji s področja projektiranja

Med ključnimi inovacijami družbe Elektro Gorenjska v zadnjih dveh letih so v vodstvu družbe posebej omenili inovacijo s področja projektiranja, in sicer  kompaktirani daljnovod ob rekonstrukciji 35 kV daljnovoda, s čimer so se presegle vse dosedanje idejne projektantske rešitve v našem prostoru. Poleg tega so omenili tudi nov, sočasen projektantski pristop zamenjave obstoječe optične telekomunikacijske povezave na 110 kV DV ob istočasnem zagotavljanju neprekinjene telekomunikacijske povezave v času zamenjave optične vrvi.

Gre za nov in inovativen pristop, ki so ga predlagali v Službi za projektivo in temelji na vzporednem načinu menjave zaščitne vrvi, kjer se ob montaži nove zaščitne vrvi z odmikom stare na začasna obesišča omogoči nemoten pretok telekomunikacijskega prometa. Nov pristop je pomemben predvsem zaradi hitrosti opravljene tovrstne menjave s stališča pretoka telekomunikacijskih podatkov. Preklop optičnih vlaken iz starega na novi kabel je bil izveden v nekaj urah, doslej pa je taka menjava zahtevala popolno prekinitev na telekomunikacijskem omrežju, kar je posledično vplivalo na dolgotrajnejšo, tudi večdnevno, popolno prekinitev na tem omrežju, so pojasnili v vodstvu družbe Elektro Gorenjska. (mj)

Več o inovacijah v družbi Elektro Gorenjska v junijski števiki tiskane revije Naš stik.