Energetika

Elektro Gorenjska z investicijami v službi uporabnikov

V družbi Elektro Gorenjska znaša letošnji plan investicij 15,6 milijona evrov. Kot je predvideno, naj bi uresničili skoraj 250 investicijskih projektov.
Elektro Gorenjska z investicijami v službi uporabnikov

Po podatkih Elektra Gorenjska, ki so jih predstavili tudi v brošuri ob nedavni Strateški konferenci elektrodistribucije Slovenije, bodo od omenjene vsote za naložbe v elektroenergetsko infrastrukturo namenili 15,5 milijona evrov.  

Vsi njihovi investicijski projekti sledijo temeljnemu poslanstvu podjetja: končnim uporabnikom zagotavljati zanesljivo, kakovostno in sodobno elektroenergetsko omrežje, ki skladno s tipizacijo in dolgoročnimi razvojnimi načrti omogoča priključevanje novih uporabnikov, predvsem pa ponudbo novih storitev.  

Z uspešnim delovanjem družba Elektro Gorenjska od leta 2008 naprej ustvarja pozitivne poslovne rezultate, ki se izkazujejo v letni rasti kazalnikov gospodarnosti in donosnosti.  

Zaposleni si nenehno prizadevajo za razvoj  

»Podjetje je v letu 2014 postalo ambasador korporativne integritete, s katerim med gospodarskimi subjekti širimo zavedanje o pomenu poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh. Zaposleni si neprestano prizadevamo za razvoj, inovativnost ter okoljsko učinkovitost in prijaznost. Spremljamo in aktivno sodelujemo pri razvojnih projektih, ki predstavljajo gibalo prihodnosti, med njimi pa prvo mesto zaseda razvoj naprednih omrežij in rešitev,« pojasnjujejo v Elektru Gorenjska.  

Podjetje je imetnik treh standardov kakovosti: ISO 9001/2000, ISO14001/2004 in OHSAS 18001, ki jih vsako leto uspešno certificira. So lastnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje ter edino distribucijsko podjetje, ki je prejelo najvišje državno Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja.