Omrežja

Elektro Ljubljana kot prvo distribucijsko podjetje prejelo patent

Družbi Elektro Ljubljana je Urad RS za intelektualno lastnino kot prvemu elektrodistribucijskemu podjetju v Sloveniji pred kratkim podelil prvi patent. Izumitelj patenta dr. Sreten Davidov je pod mentorstvom in v sodelovanju z dr. Jurijem Curkom razvil inovativno rešitev, imenovano Fazna identifikacija enofaznih odjemalcev iz meritev napetosti.

Elektro Ljubljana kot prvo distribucijsko podjetje prejelo patent

Postopek sta zaposlena v Elektru Ljubljana razvila z namenom omogočiti natančno določanje fazne pripadnosti enofaznih odjemalcev v nizkonapetostnem distribucijskem omrežju. Gre za korak naprej v razvoju pametnih omrežij in predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju učinkovitosti in zanesljivosti distribucijskih omrežij. S pridobljeno patentno zaščito je inovacija pripravljena na implementacijo v realnem okolju, kjer bo imela ključno vlogo pri optimizaciji delovanja distribucijskih omrežij.

Napredni sistemi vodenja (ADMS) so postali ključni element za učinkovito delovanje in nadzor omrežij. Pojavilo pa se je ključno vprašanje identifikacije fazne pripadnosti enofaznih uporabnikov, saj standardni postopki niso zagotavljali dovolj natančnih in zanesljivih podatkov. Do zdaj ni bil uveljavljen standard za zbiranje podatkov o faznih pripadnostih, kar je predstavljalo oviro za učinkovito delovanje in nadzor omrežij. Zahteva po trifaznem modelu nizkonapetostnega omrežja v naprednih sistemih vodenja je sprožila potrebo po natančnih podatkih za vsako fazo. To je posebej pomembno za zagotavljanje uravnoteženosti obremenitev in proizvodnje v omrežju. Klasične metode niso bile zmožne zagotoviti teh informacij, zlasti v povezavi z enofaznimi odjemalci. Izum tako predstavlja inovativno rešitev za to tehnično dilemo.
Fazna identifikacija enofaznih odjemalcev iz meritev napetosti je zasnovana kot kompleksen postopek, ki združuje več ključnih korakov za zagotavljanje natančnih podatkov o fazni pripadnosti. Prvi korak vključuje pridobivanje meritev napetosti iz različnih virov, vključno s sumarnim števcem v transformatorski postaji na napajalni strani in enofaznimi števci pri odjemalcih. Sledi kritičen korak sinhronizacije meritev in ustrezne obdelave meritev za nadaljnjo analizo.
Ključni del postopka je fazna identifikacija, ki združuje specifično množico postopkov, kot so kreiranje značilnih izvlečkov, indeks podobnosti ter fazna razporeditvena simetrija. Te kritične naloge zagotavljajo visoko zanesljivost in natančnost pri določanju fazne pripadnosti enofaznih odjemalcev.
Rezultati fazne identifikacije in fazne razporeditvene simetrije se jasno prikažejo ter zabeležijo. To zagotavlja učinkovit dostop do ključnih informacij o fazni pripadnosti enofaznih uporabnikov, kar je ključnega pomena za učinkovito delovanje distribucijskega omrežja. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju