Omrežja

Elektro Ljubljana z lastnim znanjem do novega programskega orodja

Novo orodje za izračun možnosti priključitve samooskrbe na nizkonapetostno omrežje je izjemna pridobitev, saj predstavlja bistven vsebinski del odločanja pri izdaji soglasja.

Elektro Ljubljana z lastnim znanjem do novega programskega orodja

Zaposleni v družbi Elektro Ljubljana so v pol leta razvili lastno programsko analitično orodje, ki skrajša predviden čas za izvedbo tehnične analize, ki je nujna pri procesu izdaje soglasja za priklop sončne elektrarne na omrežje. Orodje omogoča hitro oceno, ali posamezni vlagatelj lahko priklopi sončno elektrarno predvidene moči na želeno merilno mesto. Za mejne primere je še vedno potrebna ocena ekspertnega strokovnjaka. 

Če so s predanim delom zaposlenih v Elektru Ljubljana uspeli skrajšati čakalne dobe za soglasje na zgolj 14 dni, jim novo orodje pomaga, da bodo pri obravnavi lahko še bolj učinkoviti in bodo lažje obvladali vedno večje število vlog za priključitev sončnih elektrarn. Gre za primer dobre prakse, saj so s tem orodjem dosegli velik dosežek tudi na področju pametnih rešitev in postopek izdaje soglasij za priključitev sončnih elektrarn dodatno izboljšali, je dejal predsednik uprave Aleksander Zupančič. Kljub temu, da se število vlog močno povečuje, bodo s pomočjo te tehnične rešitve lahko ažurno obdelali vse vloge.    
Orodje omogoča avtomatizirane, hitre, učinkovite in bolj transparentne analize, postopek odločanja pa je bolj pregleden, natančen in poenoten. Z novim načinom shranjevanja obdelanih analiz je omogočena tudi ponovljivost. Novo orodje tako pomaga pri hitrejši obravnavi analiz, ki so ključne za izdajo soglasij.
Novo orodje za izračun možnosti priključitve samooskrbe na nizkonapetostno omrežje je izjemna pridobitev, saj predstavlja bistven vsebinski del odločanja pri izdaji soglasja. Aleksander Zupančič je napovedal, da v prihodnosti načrtujejo razvoj novih orodij še za več novih potreb, ki so se prav tako pokazale na trgu.
Ob tem se je zahvalil strokovnjakom na področju inovativnih tehnoloških rešitev, ki s takšnimi preboji dokazujejo, da gredo v elektrodistribuciji odločno v korak s časom in da stremijo k nenehnemu razvoju tehnoloških rešitev ter napredku podjetja na vseh področjih. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju