Energetika

Elektro Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta

Vekoslav Korošec, Marko Naraločnik in David Skornšek so s svojim delom že začeli.

Elektro Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta

Na petkovi 29. redni seji skupščine Elektra Ljubljana so delničarji družbe, pred potekom mandatne dobe, odpoklicali člane nadzornega sveta družbe  Božidarja Godnjavca, Davorina Dimiča, Gorazda Justinka. Za nove predstavnike kapitala so za štiriletno mandatno obdobje, s 17. decembrom 2022, imenovali Vekoslava Korošca, Marka Naraločnika in Davida Skornška. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju