Obnovljivi viri

Elektro Ljubljana z reorganizacijo uspešno rešuje zaostanke vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne iz preteklosti

Število vlog se je v zadnjih petih mesecih povzpela tudi na 900 novih na mesec, kar je zagotovo posledica podražitve električne energije.

Elektro Ljubljana z reorganizacijo uspešno rešuje zaostanke vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne iz preteklosti

Elektro Ljubljana je z vstopom v oktober odpravila celotne zaostanke vlog za izdajo soglasij o izgradnji sončne elektrarne iz preteklosti in tako sedaj uporabnikom izdaja soglasja v dveh tednih od vložene popolne vloge. Predsednik uprave Elektra Ljubljana Aleksander Zupančič je ob tem izpostavil, da se je število vlog močno povečalo. Če so jih lani v celem letu prejeli manj kot tri tisoč, so jih letos samo do konca septembra kar sedem tisoč. Do sredine letošnjega leta se je tako nabralo že preko 2300 nerešenih vlog in, ker trend ni kazal na umiritev razmer, so izvedli organizacijske in kadrovske spremembe, s katerimi jim je uspelo odpraviti zaostanek. Zaposlili so dodaten kader in izvedli notranjo reorganizacijo, pri čemer so morali kader usposobiti za administrativna dela, opis vlog, pošiljanje, ogled lokacij in podobno. Kot je še dejal Aleksander Zupančič, gre posebna zahvala predvsem požrtvovalnosti zaposlenih, saj je več kot 50 ljudi neprekinjeno delalo vse dni v tednu in med vikendi, da so njihovim uporabnikom uspeli omogočiti tekoče in ažurno obravnavanje vlog in hkrati poudaril, da so  letos izdali že približno 6.200 pozitivnih soglasij. Zavrnjenih vlog je še vedno sorazmerno malo, a tudi te stranke lahko postavijo sončno elektrarno v uporabniškem načinu, saj kljub temu, da ne morejo oddajati električne energije v omrežje, še vedno lahko postavijo samooskrbno elektrarno. V podjetju svetujejo, naj stranke električno energijo uporabljajo ali shranijo s pomočjo baterije. Če nimajo možnosti individualne samooskrbe ali strehe, se lahko vključijo tudi v skupnostno samooskrbo. V okviru pilotnih projektov v podjetju pa preizkušajo tudi druge rešitve, s katerimi bi z aktivnim upravljanjem omogočili oddajo energije tudi tistim, ki jim je bilo sedaj zavrnjeno soglasje, ne da bi pri tem morali posegati v omrežje.

V Elektru Ljubljana so po uspešni reorganizaciji sedaj sposobni obvladovati in reševati veliko količino vlog, ki se je v zadnjih petih mesecih povzpela tudi na 900 novih na mesec. Medtem, ko so v prvih mesecih leta 2021 imeli v povprečju 60 vlog mesečno. Po njihovem mnenju je večje povpraševanje zagotovo posledica podražitve električne energije. Zaradi povečanega povpraševanja velikokrat stranke ne vlagajo vlog prek pooblaščencev, ampak same, njihove vloge pa so velikokrat nepopolne in slabše pripravljene, kar dodatno otežuje njihovo delo. Učinkovito ukrepanje in reorganizacija je pripomogla k temu, da so v zadnjih mesecih rešili zaostanke iz preteklih obdobij in bodo v prihodnje ažurno reševali vloge njihovih uporabnikov. V podjetju upajo, da bodo tudi ostali deležniki v verigi, ki so zadolženi za izgradnjo sončnih elektrarn, lahko sledili temu in, da bodo uporabniki lahko hitro prišli do delujočih in priključenih naprav. Po oceni Aleksandra Zupančiča bo trend nekaj časa najverjetneje konstantno naraščal, veliko pa je odvisno tudi od gibanja na trgu, dostopnosti opreme in cen ter alternativnih rešitev v primerjavi z višjimi cenami elektrike. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju