Energetika

Elektro Maribor aktivno sodeluje pri zmanjševanju obremenjevanja okolja

V družbi so doslej izpeljali že vrsto projektov, ki prispevajo k učinkovitejši rabi energije, v prihodnje pa naj bi to dejavnost še okrepili.
Elektro Maribor aktivno sodeluje pri zmanjševanju obremenjevanja okolja
V Kjotu je bil decembra 1997 sprejet Kjotski protokol, ki ga je leta 1998 podpisala tudi Slovenija. Z rusko ratifikacijo leta 2005 je stopil v veljavo in postal del mednarodnega prava, ki omejuje rabo toplogrednih plinov. Z njim smo se zavezali, da bomo v obdobju od leta 2008 do leta 2012 emisije toplogrednih plinov zmanjšali za osem odstotkov. Pri tem je še posebej pomembno, da po svojih močeh sodelujemo vsi, tako posamezniki, kot industrija, kar  drugače rečeno pomeni tudi ustrezno prilagoditev način našega življenja, predvsem pa načina proizvodnje in uporabe energije. Učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije sta nedvomno najhitrejši in najbolj učinkovit način reševanja problematike podnebnih sprememb. Tega se zavedajo tudi v Elektru Maribor, kjer ugotavljajo, da imajo glede na obstoječe znanje, gospodarsko strukturo in izkušnje priložnost prispevati k nizkoogljični družbi z spodbujanjem učinkovite rabe električne energije in obnovljivih virov energije, e-mobilnosti in drugimi aktivnostmi, ki prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.
Vir velike večine toplogrednih plinov v Sloveniji je cestni promet, ki prispeva večino vseh emisij. Elektro Maribor je bil med prvimi v Sloveniji, ki je v vozni park vključil električna avtomobila, saj ti pri vožnji neposredno ne ustvarjajo toplogrednih plinov. Napajajo se z električno energijo, ki je lahko pridobljena izključno iz obnovljivih virov energije. S ciljem promocije e-mobilnosti so v Elektru Maribor doslej zgradili tudi eno hitropolnilno postajo v Mariboru ter tri klasične polnilne postaje v Mariboru, Murski Soboti in Lendavi. V družbi so sicer aktivni tudi pri ponujanju storitev na področju učinkovite rabe energije in izgradnje objektov, ki energijo proizvajajo iz obnovljivih virov energije, predvsem na področju izgradnje sončnih elektrarn. Tako ponujajo izgradnjo sončne elektrarne na ključ, v okviru katere nudijo vse od iskanja primerne lokacije, svetovanja, pridobivanja pogojev in soglasij za gradnjo ter projektiranja do izgradnje sončne elektrarne, vključno s priključitvijo na elektroenergetsko omrežje.
Tudi sicer pomenijo zahteve po učinkovitejši rabi energije, večjem deležu proizvedene električne energije iz razpršenih in obnovljivih virov, uvajanju novih tehnologij, kot je na primer uporaba električnih avtomobilov, pomenijo za družbo Elektro Maribor nov poslovni izziv, ki so se ga že aktivno lotili. Ob tem iz Elektra Maribor še sporočajo, da čeprav so podnebne spremembe svetovni problem, lahko k njegovem reševanju prispeva vsak od nas. Tudi z majhnimi spremembami našega vedenja namreč lahko pomagamo preprečevati emisije toplogrednih plinov, pri čemer te v ničemer ne vplivajo na kakovost našega življenja. Pravzaprav lahko s takšnim ravnanjem prispevamo k čistejšemu in bolj zdravemu okolju in hkrati prihranimo tudi denar.(bj)
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.