Energetika

Elektro Maribor gradi pametno omrežje tudi s pomočjo kohezijskih sredstev

Konec lanskega leta je bilo na njihovem oskrbnem območju v sistem naprednega merjenja vključenih že 76 odstotkov vseh merilnih mest.
Elektro Maribor gradi pametno omrežje tudi s pomočjo kohezijskih sredstev
Napredni merilni sistemi so temeljni gradnik pametnih omrežij, zato ne preseneča, da distribucijska podjetja pospešeno nadomeščajo stare števce z sodobnimi in dograjujejo sistem naprednega merjenja. Pri tem so še posebej uspešni v družbi Elektro Maribor, kjer je bilo konec leta 2018 v sistem naprednega merjenja vključeno že skoraj 167 tisoč uporabnikov oziroma kar 76 odstotkov vseh merilnih mest. V Elektru Maribor se tako lahko pohvalijo, da imajo nadpovprečni delež v sistem naprednega merjenja vključenih uporabnikov ali povedano drugače, na njihovem oskrbnem območju se nahaja skoraj tretjina vseh slovenskih uporabnikov, ki so že vključeni v sistem daljinskega merjenja.
Konec minulega leta je sicer bilo na 3.992 km2 velikem oskrbnem območju družbe, kjer je 74 lokalnih skupnosti, skupno 217.994 merilnih mestih, pri čemer se je njihovo število v primerjav z letom prej povečalo za 1.013.  Relativno se je najbolj, kar za 11,6  odstotka, povečalo število merilnih mest industrijskih uporabnikov na srednji napetosti.
V zvezi s posodabljanjem omrežja in vgrajevanjem sodobnih merilnih sistemov je Elektro Maribor v okviru Projekta zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci uspel pridobiti tudi kohezijska sredstva, pri čemer naj bi na podlagi sklepa Ministrstva za infrastrukturo bil upravičen do nekaj manj kot 3,7 milijona evrov nepovratnih sredstev, lani pa so iz tega naslova počrpali skoraj 836 tisoč evrov. Omenjeni projekt sicer sofinancirata Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija, njegov poglavitni cilj pa je nakup in vgradnja pametnih števcev električne energije in pripadajoče komunikacijske opreme (komunikacijski moduli in podatkovni zbiralniki), nakup programske opreme, programske ter strojne opreme za obdelavo podatkov naprednega merilnega sistema ter izobraževalne vsebine in marketinške aktivnosti. 

Kot poudarjajo v Elektru Maribor, bo z uvajanjem sodobnih merilnih sistemov odjemalcem omogočeno aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, uporaba naprednih tarifnih sistemov in prilagajanje odjema. 

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.