Energetika

Elektro Maribor ima ambiciozne investicijske načrte tudi letos

Nadaljujejo se vlaganja v povečanje robustnosti omrežja in nameščanje naprednih merilnih sistemov.
Elektro Maribor ima ambiciozne investicijske načrte tudi letos
Elektro Maribor s ciljem zadostitve potreb odjemalcev po kakovostni in zanesljivi dobavi električne energije že vrsto let povečuje investicijska vlaganja, pri čemer so denimo samo lani za povečanje robustnosti omrežja in vgradnjo naprednih merilnih sistemov načrtovali porabo v višini kar 30 milijonov evrov. Na odgovor na vprašanje, ali jim je lanske naložbene načrte uspelo tudi v celoti uresničiti, bo sicer treba še počakati, so pa v prvih devetih mesecih leta 2018 za investicije porabili 20,9 milijona evrov. Dobro polovico teh sredstev so namenili posodobitvi in dograditvi srednje in nizko napetostnega omrežja, ambiciozne načrte na tem področju pa imajo tudi letos.
Tako v letu 2019 načrtujejo položitev 44,3 kilometra srednjenapetostnih kablovodov in sanacijo oziroma rekonstrukcijo 132,4 kilometra nadzemnih srednjenapetostnih vodov ter izgradnjo 29 novih in rekonstrukcijo 53 dotrajanih transformatorskih postaj. Na novo bodo položili tudi 19,6 kilometra nizkonapetostnih kablovodov in sanirali oziroma rekonstruirali 73,4 kilometra obstoječih kablovodov. Poleg tega načrtujejo tudi posodobitev skoraj 41 kilometrov nadzemnih vodov. V okviru skupine načrtujejo tudi izgradnjo 2 MW fotovoltaične elektrarne in postavitev virtualne elektrarne, s čimer naj bi lahko v prihodnje izvajali tudi storitev povezovanja aktivnih strank.
Letos bodo nadaljevali tudi z izvajanjem projekta zamenjave klasičnih števcev električne energije z naprednimi (pametnimi) števci. Izgradnja sistema naprednega merjenja je za družbo Elektro Maribor, uporabnike distribucijskega elektroenergetskega sistema in širšo družbeno okolje izjemnega pomena, saj bodo z njim uporabnikom sistema omogočili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu. Letos naj bi sicer v napredni merilni sistem vključili dodatnih 14.000 uporabnikov, tako da naj bi bilo konec leta vanj vključenih že 170.000 merilnih mest, kar predstavlja 78 odstotkov vseh merilnih mest. 
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.