Energetika

Elektro Maribor krepi vlaganja v omrežje

Za naložbe na širšem območju Ptuja bodo letos namenili 3,5 milijona evrov, skupno v naslednjih desetih letih pa več kot 30 milijonov.
Elektro Maribor krepi vlaganja v omrežje
Odjem gospodinjskih odjemalcev na oskrbnem območju Območne enote Ptuj je bil v letu 2018 za 0,7 odstotka večji kot v letu 2017, pri čemer je bil odjem na srednji napetosti večji za 0,1 odstotka, odjem poslovnih odjemalcev na nizki napetosti pa za 2,6 odstotka. Rast rabe poslovnih uporabnikov na nizki napetosti kaže na opaznejšo rast gospodarske oziroma poslovne dejavnosti. Drugače je bila lani na tem območju zabeležena 1,1-odstotna skupna rast odjema, kar je nekoliko manj kot na celotnem območju Elektra Maribor, kjer je bila 1,4-odstotna. 
Povečevanje odjema, povečevanje konične moči, naraščanje števila razpršenih virov ter uporabe toplotnih črpalk, od distribucijskih podjetij terja posodabljanje in krepitve omrežja. Za kakšne spremembe gre najbolje priča podatek, da so proizvodni viri na območju Ptuja leta 2005 dosegli 4-odstotni delež, lani pa je bil ta že 19-odstotni. Hkrati z naraščanjem potreb Elektro Maribor v zadnjih letih pospešeno vlaga v okrepitev in posodobitev omrežja, pri čemer so denimo lani v omrežje in naprave samo v območni enoti Ptuj vložili skoraj 3,5 milijona evrov, toliko naj bi jih za naložbe v nizko in srednjenapetostno omrežje porabili tudi letos, v skladu z desetletnim razvojnim načrtom pa naj bi jih skupno do leta 2028 kar 30,5 milijona evrov.

Uspešno izvajanje pilotnih projektov

Elektro Maribor skuša naraščajočim zahtevam uporabnikov slediti tudi z uvajanju sodobnih tehnologij  in rešitev. Tako je bilo na območju Ptuja ob koncu leta 2018 v sistem naprednega merjenja vključenih že 31.234 merilnih mest oziroma že 84,1 odstotka vseh merilnih mest na tem območju. Konec novembra lani pa so uspešno zaključili tudi izvedbo leto trajajočega pilotnega projekta v okviru slovensko-japonskega tehnološkega sodelovanja NEDO, pri čemer se je za sodelovanje v projektu odločilo 830 uporabnikov na območju RTP Breg. Znižanje obremenitve v času KKT je znašalo tudi do 34  odstotkov (približno 300 kW), odvisno od sezone. Ugotovljeno je bilo, da je fleksibilnost v skupinah s samodejnim krmiljenjem bremen bila bistveno večja kot v skupini, kjer tega ni bilo, pri čemer je bil pri avtomatizaciji tudi vpliv sezone manjši. Uporaba naprednih tehnologij se je v projektu pokazala kot zelo uspešna, večina uporabnikov je bila s projektom zadovoljna in je pripravljena sodelovati v podobnih projektih tudi v prihodnje, kar je še posebej pomembno v luči krepitve aktivne vloge odjemalcev. Kot pravijo v Elektru Maribor bodo s pilotnimi projekti nadaljevali, pri čemer pričakujejo, da bodo rezultati teh projektov pomagali najti odgovore na ključna razvojna vprašanja, povezana z uvajanjem novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.