Energetika

Elektro Maribor nadaljuje s tradicionalnim podeljevanjem pomoči

Elektro Maribor že vrsto let finančno podpira delovanje regionalnih humanitarnih organizacij, konec avgusta pa je sredstva namenil organizacijam z območja Slovenske Bistrice in Ljutomera.

Elektro Maribor nadaljuje s tradicionalnim podeljevanjem pomoči
Pomoči Elektra Maribor so se konec avgusta razveselili tudi v Ljutomeru

Letošnji cikel dodeljevanja pomoči je Elektro Maribor sicer začel v Gornji Radgoni, nadaljeval na Ptuju in v Murski Soboti, v drugi polovici avgusta pa z donacijo v višini 1.800 evrov razveselil še člane območnega združenje Rdečega križa Slovenska Bistrica in Ljutomer ter tamkajšnjih župnijskih organizacij Karitas.
Božidar Govedič, direktor Območne enote Elektra Maribor v Slovenski Bistrici, je ob predaji donacij izpostavil,  da so havarije, katerim smo letos priča, preizkus sodelovanja, pomoči sočloveku in solidarnosti. Kot je dejal, je še posebej zadnja, poplave, in posledično tudi zemeljski plazovi, v delu naše države zahtevala velik davek, pri čemer se je pokazalo, da je v navedenih kriznih razmerah izjemno pomembna dobra organiziranost nevladnih organizacij, predvsem gasilcev in humanitarnih organizacij Rdečega križa in Karitasa ter upravljalcev kritične infrastrukture, med katere sodijo tudi družbe za distribucijo električne energije. Ob vse pogostejših in nepredvidljivih vremenskih razmerah je fokus delovanja Elektra Maribor usmerjen v izgradnjo robustne, napredne elektroenergetske infrastrukture, ki je temelj zelenega prehoda. V naslednjih letih bodo zato znatno povečali investicijska vlaganja v zmogljivo, robustno in digitalizirano omrežje, s čimer bodo uporabnikom omrežja omogočili večje sodelovanje v zelenem prehodu in hkrati omrežje naredili bolj odporno na vremenske vplive.
Miran Đuran, direktor Storitvene enote Elektra Maribor v Ljutomeru, pa je ob dodelitvi pomoči med drugim povedal, da so havarije, ki so letos zajele celotno območje Slovenije, povzročile precej nevšečnosti in škode tudi na območju Apaške doline, pri čemer jim je težave povzročal predvsem močan veter. Storitvena enota Ljutomer, ki izvaja predvsem investicijski del in vzdrževanje distribucijskega omrežja ter tudi nekaj storitev za trg, je nudila pomoč pri odpravljanju škode na omrežju, pri čemer pa so ponekod ljudje, kljub vsem naporom vzdrževalcev, bili tudi več dni brez električne energije. Ob tem so z razumevanjem sprejeli prizadevno delo ekip na terenu, kar je zasluga tudi dolgoletnega dobrega sodelovanja Elektra Maribor z lokalnim okoljem.

Finančna pomoč Elektra Maribor regionalnim in lokalnim dobrodelnim organizacijam pride še kako prav, saj, kot pravijo njihovi predstavniki, število prošenj za pomoč žal z leti narašča. Marjana Sagadin, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenska Bistrica, je v zahvalnem nagovoru povedala, da je jesen čas, ko se razkrijejo stiske družin ob nakupu šolskih potrebščin, ki predstavljajo velik dodatni izdatek za socialno ogrožene. Druga pomembna skupina ljudi, ki je po njenih besedah pogosto prezrta, pa so starejši. Zato jim bodo z donacijo omogočili letovanje na morju,  da se bodo lahko v drugačnem okolju družili in se nekoliko odmaknili od vsakodnevnih stisk.
Silva Duh, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer pa je v zvezi z razdelitvijo prejete pomoči Elektra Maribor dejala, da bodo sredstva porabili za  nakup prehranskih paketov, plačilo položnic in poravnavo šolskih obveznosti za otroke. Del sredstev pa bo šlo tudi za pomoč prizadetim v naravnih katastrofah.
Da jim bodo donirana sredstva prišla zelo prav v času začetka novega šolskega leta, je povedala Mira Kresnik, vodja Župnijske karitas Slovenska Bistrica, ki bo donacijo namenila nakupu šolskih potrebščin za 45 otrok,  del sredstev pa tudi za pokritje stroškov letovanja otrok, razvoza hrane po domovih in plačilu položnic.
Goran Merica, vodja Župnijske Karitas Ljutomer, pa je izpostavil, da bodo z doniranimi sredstvi pomagali ranljivim skupinam, ki najbolj potrebujejo pomoč, in sicer s paketi hrane, plačilom položnic, nakupom šolskih potrebščin in podobno. Kot je še povedal, uspešno sodelujejo in se povezujejo tudi z Lions klubom in Rdečim križem ter že 30 let zapored organizirajo tudi dobrodelno prireditev, s katero zberejo precej sredstev. Letos so tako del sredstev namenili tudi nakupu aparata za paliativno oskrbo.

Brane Janjič
O avtorju