Energetika

Elektro Maribor ohranja tradicionalno pomoč humanitarnim organizacijam

Mariborčani so letošnji cikel dodeljevanja pomoči humanitarnim organizacijam z njihovega oskrbnega območja začeli v Ljutomeru.
Elektro Maribor ohranja tradicionalno pomoč humanitarnim organizacijam
Elektro Maribor že vrsto let finančno podpira delovanje humanitarnih organizacij, ki delujejo na njihovem oskrbnem območju, saj, kot pravijo, se zavedajo, da gre na eni strani za častne organizacije, katerih delovanje in izvajanje človekoljubnih programov spoštujejo, cenijo in tudi na ta način spodbujaj, na drugi pa tudi, da se zaradi nastalih razmer žal vse bolj povečuje tudi število pomoči potrebnih. Letošnji cikel dodeljevanja pomoči so sicer začeli v Ljutomeru, kjer so tokrat po 1.800 evrov pomoči podelili tamkajšnjemu območnemu združenju Rdečega križa in Župnijski karitas.
Andrej Sraka, direktor storitvene enote Ljutomer, je ob predaji sredstev navedenima organizacijama poudaril, da se družba Elektro Maribor zaveda svoje odgovornosti do okolja, v katerem živi in deluje ter izrazil prepričanje, da bo prepotrebna pomoč tudi tokrat dosegla posameznike, ki jo najbolj potrebujejo.
Silva Duh, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Ljutomer, je povedala, da bodo donirana sredstva v celoti namenil za pomoč družinam in posameznikom brez dohodkov ali z najnižjimi dohodki, in sicer kot pomoč pri plačilu najnujnejšega, kot je osnovno zdravstveno zavarovanje, šolske potrebščine, elektrika in kurjava ter nakup prehrane in higienskih potrebščin.
Goran Merica iz Župnijskega karitasa Ljutomer pa je dejal, da bodo denar porabili za  plačilo dela stroškov šole v naravi za učence 2 OŠ in OŠ s prilagojenim programom- 6-8 otrokom, pomoč družinam pri nakupu šolskih potrebščin in pri nakupu zdravil težje bolnim osebam, za plačilo položnic družinam in posameznikom ter plačilo prispevka za Miklavževanje približno trideset otrok iz socialno najbolj ogroženih družin. 
Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.