Energetika

Elektro Maribor v prvem četrtletju distribuiral za 0,3 odstotka manj elektrike

Zmanjšan odjem je bil opazen zlasti v drugi polovici marca oziroma po razglasitvi epidemije.
Elektro Maribor v prvem četrtletju distribuiral za 0,3 odstotka manj elektrike

Elektro Maribor je v prvih treh letošnjih mesecih odjemalcem distribuiral 606 GWh električne energije, kar je bilo za 0,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Upad odjema je bilo še zlasti zaznati v drugi polovici marca, saj se je ta v primerjavi z marcem lani zmanjšal za 2,6 odstotka, pri čemer se je povpraševanje pri poslovnih odjemalcih na srednji napetosti v marcu v primerjavi z istim mesecem lani zmanjšalo kar za 9,2 odstotka in pri poslovnih odjemalcih na nizki napetosti za 8,1 odstotka, medtem ko se je pri gospodinjskih odjemalcih povečala za 8,7 odstotka. 

Zanimivi so tudi podatki o koničnih obremenitvah, ki so osnova za načrtovanje investicij, pri čemer je bila tudi tokrat zaznana najvišja urna konična moč v januarju in je znašala 432 MW (lani 425 MW). Posledice epidemije oziroma ustavitve večine gospodarstva pa so bile še posebej opazne pri podatkih o konični obremenitvi v marcu, ko se je ta pri poslovnih odjemalcih na srednji napetosti zmanjšala za 2,25 odstotka, pri poslovnih odjemalcih z merjeno močjo na nizki napetosti povečala za dobrih 6 odstotkov, pri gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih pa celo za 11,38 odstotka.

Kot pravijo v Elektru Maribor so prve letošnje mesece njihovo poslovanje zaznamovala predvsem dva večja dogodka, in sicer posledice vetroloma v februarju ter nato še posledice ukrepov zaradi razglašene epidemije korona virusa. V obravnavanem obdobju je bil tako poslovni izid pred obdavčitvijo za 15 odstotkov nižji kot v enakem času lani in je znašal 2,7 milijona evrov, za 21 odstotkov pa je bila nižja tudi realizacija načrtovanih investicij, saj je zaradi prerazporeditev delavcev na odpravo okvar in sanacijo škode v februarju in preventivne odsotnosti zaposlenih v drugi polovici marca prišlo do zamika nekaterih del. Kljub temu pa so v prvih treh letošnjih mesecih izpeljali za 4,4 milijona evrov naložb in v tem okviru položili več kot 16 kilometrov srednje in nizkonapetostnih kablov, rekonstruirali RTP Dobrava, zgradili tri nove transformatorske postaje ter sanirali okoli 40 kilometrov srednje in nizkonapetostnih nadzemnih vodov.
Nadaljevala so se tudi dela pri vključevanju odjemalcev v sistem naprednega merjenja, pri čemer je vanj vključenih že 192.089 merilnih mest oziroma kar 87,4 odstotka veh merilnih mest na distribucijskem območju Elektra Maribor. Vsem tem uporabnikom omrežja je tako omogočeno plačilo porabljene električne energije po dejansko izmerjenih mesečnih količinah, prehod iz eno na dvotarifni ali več tarifni način merjenja ali obratno brez stroškov za merilno opremo in ponovni vklop odklopnika v primeru prekoračitve priključne moči.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.