Omrežja

Elektro Maribor z novo Strategijo trajnostnega razvoja

V obdobju do leta 2028 v Elektru Maribor načrtujejo vrsto investicij in projektov, s katerimi naj bi omrežje pripravili na nove izzive, ki jih s seboj prinašata zeleni prehod in nova doba pospešene elektrifikacije družbe.

Elektro Maribor z novo Strategijo trajnostnega razvoja

Doseganje ključnih strateških ciljev na področju zelenega prehoda je odvisno od posodobitve in prilagoditve elektrodistribucijskega omrežja potrebam uporabnikov in učinkovitemu vključevanju sodobnih energetskih rešitev. Nova Strategija trajnostnega razvoja družbe Elektro Maribor za obdobje 2024 - 2028 postavlja temelje za izvedbo investicij v nadgradnjo in posodobitev omrežja. Kot izpostavljajo v Elektru Maribor, se z izjemno dinamiko v zadnjih letih dogajajo spremembe, ki jih že ali pa jih še bomo občutili vsi uporabniki; vse od novega sistema obračunavanja cen, novega tarifnega sistema, pospešene modernizacije omrežja kot odgovor na izzive prihodnosti povezane z vključevanjem obnovljivih virov energije v distribucijsko omrežje, ponudbe novih energetskih storitev, novih načinov ogrevanja s toplotnimi črpalkami in e-mobilnosti, pa do drugačnih potreb uporabnikov z domačimi polnilnicami za električna vozila ter hranilniki električne energije. 

Ob sprejetju nove Strategije trajnostnega razvoja družbe Elektro Maribor je predsednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar povedala: »Skupaj z nadzornim svetom, ki je soglasno potrdil novo strategijo, in predvsem z vsemi sodelavkami in sodelavci, s katerimi bomo z našim delom dosegali cilje iz strategije, smo stopili na novo pot razvoja Elektra Maribor. To bo pot, ki bo sledila tehnološko sodobnemu in digitaliziranemu elektroenergetskemu sistemu. Omogočal bo vključevanje novih tehnologij, naprednih storitev, prožnosti ter zagotavljal kakovostno oskrbo vseh naših uporabnikov z električno energijo. Odporen bo na naravne katastrofe, fizične in kibernetske napade. Skupaj ga bomo razvijali in vzdrževali za dobro naših uporabnikov, z minimalnimi okoljskimi vplivi, dostopnim in transparentnim delom za dobro uporabnikov ter z racionalnimi izvedbami investicij in vzdrževanja«. 

Strategija trajnostnega razvoja Elektra Maribor temelji na strateških usmeritvah, ki v ospredje postavljajo udejanjanje trajnostnega razvoja, razvoj zanesljivega in učinkovitega trajnostnega elektrodistribucijskega sistema in vodenje ter razvoj človeškega kapitala v zdravem in motivacijskem delovnem okolju. Na podlagi nedavno sprejete Strategije bo družba izvedla potrebne procese in aktivnosti, katerih cilj je še naprej zagotoviti uspešno poslovanje in razvoj širšega družbenega okolja, v katerem deluje Elektro Maribor. 
Z uspešnim predrugačenjem družbe, ki v osredje postavlja modernizacijo in sodobno upravljanje ter razvoj omrežja, želijo postati ena najuglednejših gospodarskih družb v regiji. S povečanim obsegom investicij, v naslednjem letu je načrtovana izvedba za več kot 50 milijonov novih projektov, še več pa v prihodnjih letih, bodo še bolj zanesljivo povezali sistem distribucije z uporabniki, ki jim bo tako omogočen dostop do visokokakovostnih storitev. 

Sodoben energetski distribucijski sistem bo opravljal vlogo platforme zelenega prehoda in energetske transformacije širše družbe. Po ocenah naj bi se na območju Elektra Maribor do leta 2029 v primerjavi z letom 2023 povečala priključna moč proizvedene električne energije iz 378 MW na 880 MW, odjem električne energije v distribucijskem sistemu pa iz 3.362 MW na 3.652 MW. Zaradi izboljšanja odpornosti omrežja na vremenske vplive načrtujejo povečanje deleža podzemnih vodov (pokablitev) omrežja iz dobrih 54 odstotkov v letu 2022 na skoraj 58 odstotkov v letu 2028. Prav tako naj bi se do leta 2028 povečali naprednost in spoznavnost omrežja, in sicer na skupno 1019 vgrajenih merilnih centrov (iz 600 v letu 2023), ter pokritost avtomatizacije z daljinsko vodenimi merilnimi mesti, glede na vsa ločilna mesta v srednje napetostnem omrežju, iz 6,8 odstotka v letu 2023 na 7,6 odstotka.
 

Brane Janjič
O avtorju