Energetika

Elektro Maribor zagotavlja zanesljivo oskrbo

Lani za naložbe namenjeno 31,4 milijona evrov, letos pa naj bi za nadgraditev in posodobitev omrežja porabili še nekaj sto tisoč evrov več.
Elektro Maribor zagotavlja zanesljivo oskrbo
Predsednik uprave Elektra Maribor mag. Boris Sovič je danes predstavil nekatere ključne rezultate oskrbe z električno energijo na njihovem oskrbnem območju in ob tem izpostavil, da so na delovanje distribucijskega sistema v letu 2020 močno vplivale zelo zahtevne okoliščine, izredne vremenske razmere, epidemija in spremenjena regulacija. Družba Elektro Maribor je kljub temu s številnimi ukrepi svojim uporabnikom ves čas zagotavljala zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo. Z velikim angažmajem vseh zaposlenih v družbi je tako distribucijski sistem tudi v letu 2020, v najbolj zahtevnih okoliščinah poslovanja doslej, deloval brezhibno. Kot je dejal mag. Sovič, smo v zadnjem času priča precejšnjemu povečevanju števila in intenzivnosti izrednih vremenskih razmer, pri čemer je bilo v zadnjih štirih letih kar trikrat več dni z izrednimi vremenskimi razmerami kot v letih pred tem. Veliko dni z izrednimi vremenskimi razmerami, zlasti pa njihova intenziteta, je vplivalo tudi na parametre kakovosti oskrbe z električno energijo, tako da je bila dosežena stopnja neprekinjenosti napajanja nekoliko nižja kot leto pred tem, a vseeno višja od povprečja preteklega obdobja.

Nadpovprečna rast gospodinjskega in hkrati padec poslovnega odjema

Epidemija je močno vplivala na dinamiko in obseg distribuirane energije, pri čemer je bilo lani odjemalcem Elektra Maribor distribuirano 2,2 TWh električne energije ali za 3,6 odstotka manj kot leto prej, kar predstavlja drugi največji letni padec v poldrugem desetletju in najmanjšo vrednost v zadnjih petih letih. Pri tem je odjem gospodinjskih odjemalcev lani dosegel rekordno višino in je bil kar za 5,3 odstotka višji kot leto prej, kar predstavlja največje povečanje na letni ravni po letu 2008.
Na drugi strani pa sta se bistveno zmanjšala industrijski  in poslovni odjem, pri čemer je bil prvi manjši kar za 7,7 odstotka, drugi pa se je v primerjavi z letom prej zmanjšal za 9,2 odstotka. Ob tem gre kot zanimivost omeniti, da sta zaradi povečanja gospodinjskega in hkratnega zmanjšanja industrijskega odjema oba prvič dosegla zelo podobni vrednosti. Na območju Elektra Maribor se je število vseh uporabnikov v zadnjih štirih letih povečalo za 2.540, v zadnjih desetih letih pa za 8.055.
Drugače se je v letu 2020, ki ga je sicer močno zaznamovala epidemija, pomembno povečala tudi priključna moč odjema, pri čemer je bilo to povečanje celo eno največjih doslej, dosežena pa je bila tudi druga najvišja konična obremenitev v zgodovini družbe. Dosežena je bila 2. decembra ob 12. uri in je znašala 440 MW, kar je bilo za 15 MW več kot leto prej. Na območju Elektro Maribor se je tako konična moč v zadnjih desetih letih povečala že za 46 MW, kar je pomemben podatek s stališča, da
dosežene konične obremenitve narekujejo potrebna vlaganja v jakost elektrodistribucijskega omrežja. Ob tem gre še izpostaviti, da na območju Elektra Maribor izredno hitro narašča tudi število novih proizvodnih objektov (male, zlasti sončne elektrarne, pri čemer se je v letu število mrežno integriranih proizvodnih virov povečalo kar za 42 odstotkov, kar predstavlja eno največjih
povečanj do sedaj. Lokalni proizvodni viri (zlasti male hidroelektrarne, sončne elektrarne, elektrarne na biomaso in soproizvodnje) so lani prispevali 15 odstotkov vse potrebne energije, kar je bil tudi eden najvišjih deležev doslej.

Za naložbe lani 31,4 milijona, letos 32 milijonov evrov
Elektro Maribor je lani izpeljal za nekaj več kot 31,4 milijona evrov investicijskih vlaganj. Po zaslugi uspešnega poslovanja družba približno dve tretjini potrebnih investicijskih sredstev zagotavlja z lastnimi viri, eno tretjino pa s tujimi viri, pri čemer uspešno sodeluje z Evropsko investicijsko banko (EIB). Še posebej spodbudno je, da je družba povečala svoje zmogljivosti do te mere, da že dve tretjini investicijskih vlaganj izpelje z lastnimi produkcijskimi potenciali. Pri naložbah so v ospredju tiste namenjene povečanju jakosti in robustnosti omrežja. Lani je bilo tako zgrajenih za 176 kilometrov dodatnega omrežja na različnih napetostnih nivojih, pri čemer je delež srednje in nizkonapetostnega kabliranega omrežja dosegel že dobrih 53 odstotkov, delež omrežja v nadzemni izolirani izvedbi pa je bil skoraj 20-odstoten. Elektro Maribor veliko pozornosti namenja tudi digitalizaciji omrežja in vgradnji sodobnih merilnih sistemov, konec minulega leta pa je bilo v sistem naprednega merjenja vključeno že več kot 208 tisoč njihovih uporabnikov oziroma že več kot 94 odstotkov vseh merilnih mest. Po besedah mag Soviča, želi Elektro Maribor obstoječo dinamiko vlaganj v okrepitev in posodobitev omrežja ohraniti tudi v prihodnjih letih, saj je ohranjanje intenzivnosti investicijskega cikla v elektrodistribucijskem sistemu pomembno tudi spričo velikih izzivov prehoda v nizkoogljično družbo. Letos naj bi tako za naložbe namenili še nekaj več sredstev kot lani, in sicer 32 milijonov evrov.  

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.