Energetika

Elektro Primorska: Vsak na svojem bregu

Znova zavrnjen predlog
Elektro Primorska: Vsak na svojem bregu

Včeraj je Stavkovni odbor v Elektru Primorska zastopniku družbe in drugim članom uprave Elektra Primorska, predsedniku nadzornega sveta ter AUKN posredoval nov predlog dogovora za dokončanje stavke. V predlogu dogovora predlagajo, naj se izplača zaposlenim nagrada v višini 750 evrov bruto, upoštevajoč finančni in gospodarski položaj družbe, in sicer pri plači za januar oziroma najpozneje do 27. februarja. Razliko do zneska, ki ga predvideva dosedanja kolektivna pogodba (1.465 evrov bruto) pa bi izplačali v devetih obrokih oziroma najpozneje do 1. decembra. Stavkovni odbor je sporočil, da je takoj po sklenitvi dogovora pripravljen končati vse stavkovne aktivnosti.

Uprava družbe Elektro Primorska je v svojem sporočilu za javnost danes sporočila, da sindikat Elektro Primorske izkorišča instrument stavke in družbi povzroča neizmerljivo škodo, ker za stavko ni nobenega utemeljenega razloga. Izplačilo nagrade po 129. členu podjetniške kolektivne pogodbe (PKP) je namreč obveznost, ki je iztožljiva, če so izpolnjeni pogoji po PKP. Če je sindikat prepričan v svoje stališče o upravičenosti nagrade v celoti, bi lahko zahteval izpolnitev stavkovne zahteve pred pristojnim sodiščem. Ni pa potrebe, da bi morebitno tožbo vložili vsi delavci. Sindikat ima po mnenju uprave na voljo štiri možnosti: 1. usklajevanje z upravo, 2. komisijo za pomirjevanje, 3. arbitražni svet in 4. sodni postopek pred delovnim sodiščem. Prve tri možnosti so v PKP konkretno navedene kot načini reševanja nesoglasij med pogodbenikoma, arbitražni svet pa je po PKP celo obvezna oblika reševanja nesoglasij. Sindikat na nobeno od teh možnosti ne pristaja in s tem krši določila PKP. Ocena uprave kaže, da stavko podpira manj kot polovica zaposlenih, zato uprava družbe poziva vse zaposlene k razmisleku in k takojšnjem prenehanju nesmiselne stavke.

Kot vse kaže tako sindikat kot uprava ostajata na svojih okopih. (vh)

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.