Omrežja

ELES začel z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi RTP Cirkovce

RTP Cirkovce s štirinajstimi 400 kV polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.
ELES začel z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi RTP Cirkovce

Družba ELES je začela z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV stikališča v razdelilni transformatorski postaji (RTP) Cirkovce, ki je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. RTP s štirinajstimi 400 kV polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.

Družba ELES se je v okviru izgradnje novega dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki bo slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje povezal z madžarskim, lotila celovite prenove in nadgradnje RTP Cirkovce. Preuredili so vse 110 kV daljnovode, ki se v obstoječe stikališče vključujejo z vzhodne strani, preuredili 220 kV daljnovod Žerjavinec–Cirkovce ter preuredili in v RTP Cirkovce vzankali 400 kV daljnovoda Maribor–Krško in Maribor–Podlog. S temi posegi so v RTP Cirkovce postala aktivna štiri nova 400 kV daljnovodna polja, od katerih gresta dve v smeri Maribora ter po ena v smeri Krškega in Podloga.

Vsi strokovno-tehnični pregledi RTP so bili uspešno opravljeni, kar je pogoj za dajanje stikališča pod napetost ter začetek zagonskih in funkcionalnih preizkusov transformatorja 400/110 kV in novega 400 kV in 110 kV stikališča. Gre za pomemben korak, saj bo novo stikališče omogočilo postopno nadgradnjo 220 kV prenosnega omrežja v tem delu Slovenije na 400 kV napetostni nivo in vključitev dvosistemskega 400 kV daljnovoda Cirkovce–Pince, ki je trenutno v gradnji, v slovenski elektroenergetski sistem.

Temu sledi prestavitev 110 kV kablovodov v novo 110 kV GIS stikališče in rekonstrukcija daljnovodov: 110 kV Maribor–Cirkovce 1, 110 kV Maribor–Cirkovce 2, 2 x 110 kV Cirkovce–Zlatoličje, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 1, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 2, 110 kV Cirkovce–Kidričevo 3, 110 kV Formin–Cirkovce, 110 kV Cirkovce–Rogaška Slatina ter spojitev 220 kV daljnovodov Žerjavinec-Cirkovce in Cirkovce-Podlog. Odstranjeni bosta tudi obstoječi 220 kV in 110 kV stikališči. Predvidoma julija pa bo z obratovanjem začel tudi drugi transformator 400/110 kV.

Dela, ki so zelo zahtevna zaradi zagotavljanja neprekinjenega obratovanja obstoječega stikališča, potekajo po terminskem načrtu, zaključek vseh del pa je predviden marca prihodnje leto, ko bo daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince pripravljen za poskusno obratovanje, je poudaril direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar.

Spomnimo, izgradnja RTP Cirkovce z razpletom daljnovodov poteka v okviru investicije izgradnje 400 KV daljnovoda Cirkovce-Pince, ki se že vrsto let nahaja na seznamu pomembnejših Elesovih projektov, saj je Madžarska edina sosednja država, s katero Slovenija še nima visokonapetostnih elektroenergetskih povezav. Daljnovod prinaša številne koristi, in sicer povečanje zanesljivosti delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, povečanje uvoznih zmogljivosti in možnost večje integracije trga z električno energijo v regiji ter lažji dostop do vzhodnih trgov, kar bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce. Nova RTP Cirkovce pa bo hkrati tudi precej razbremenila obstoječo RTP Maribor.
Investicijska vrednost izgradnje daljnovoda s pripadajočim RTP Cirkovce znaša 145 milijonov evrov, investicija pa bo končana v prihodnjem letu. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.