Energetika

Emisije bodo prilagodili novim emisijskim vrednostim

V Energetiki Ljubljana od začetka leta 2019 izvajajo aktivnosti pri projektu zmanjševanja emisije dušikovih oksidov na kotlu 3 v TE-TOL.
Emisije bodo prilagodili novim emisijskim vrednostim

Enota TE-TOL je bila decembra 2015 vključena v Prehodni nacionalni načrt RS za velike kurilne naprave. Kot pojasnjuje Energetika Ljubljana, so na ta način za obdobje od 2016 do 1. julija 2020 pridobili dodatno obdobje, v katerem je treba emisije iz treh premogovih kotlov v TE-TOL prilagoditi novim emisijskim vrednostim dušikovih oksidov (NOx), žveplovega dioksida (SOx) in prahu, predpisanih v Direktivi o industrijskih emisijah (IED). Na  spletni strani Evropske komisije pa so bili 31. julija 2017 objavljeni t. i. BAT zaključki (zaključki o najboljših razpoložljivih tehnikah), torej vrednosti emisij, ki jih bodo morali dosegati najpozneje do 17. avgusta 2021.

Izpogajana primerna cena naložbe in podpisana pogodba

Za izbiro najprimernejšega izvajalca namestitve sistema SNCR na kotel 3 je projektna skupina DeNOx v letu 2018 v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvedla mednarodni javni razpis, v katerem so že bile upoštevane zahteve BAT zaključkov. Na javni razpis, ki je bil 3. julija 2018 objavljen na Portalu javnih naročil RS, in 4. julija 2018 tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, so se odzvali trije izvajalci iz Nemčije in do predvidenega roka uspešno oddali svoje ponudbe. Po pregledu vseh treh ponudb je projektna skupina kot tehnično sprejemljivo in vsebinsko primerno ocenila le ponudbo enega ponudnika. Z njim je bila nato izpogajana primerna cena naložbe in v decembru 2018 tudi podpisana pogodba o izvedbi naložbe.

Po besedah Gregorja Golja iz Energetike Ljubljana se je omenjena naložba začela izvajati v začetku letošnjega leta, in sicer z izvedbo dodatnih meritev in pripravo ustrezne projektne dokumentacije. V maju 2019 je predvidena dobava vseh naprav in materiala. Vgradnja sistema SNCR bo potekala v času remonta poleti 2019 in se bo zaključila s hladnim preskušanjem vgrajenega sistema SNCR v septembru 2019. Z zagonom kotla v oktobru 2019 bo sledilo vroče preskušanje vgrajenega sistema SNCR, ki mu bo sledilo trimesečno poskusno obratovanje. Ob koncu poskusnega obratovanja bo neodvisna institucija opravila garancijske meritve, ki bodo del zaključnega poročila o uspešni izvedbi investicije.