Okolje

Emisije EU ETS lani višje za 7,3 odstotka

Povečanje je posledica 8,3-odstotnega povečanja emisij energetskega sektorja, 5,2-odstotnega povečanja emisij v industriji in 8,7-odstotnega povečanja emisij iz letalstva.

Emisije EU ETS lani višje za 7,3 odstotka

Emisije toplogrednih plinov operaterjev, ki jih pokriva sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), so se v letu 2021 v primerjavi z ravnmi iz leta 2020 povečale za 7,3 odstotka, v primerjavi z ravnmi pred pandemijo pa se emisije še naprej znižujejo. 
Povečanje emisij v letu 2021 je posledica 8,3-odstotnega povečanja emisij energetskega sektorja, 5,2-odstotnega povečanja emisij v industriji in 8,7-odstotnega povečanja emisij iz letalstva. V primerjavi z emisijami iz leta 2019 so se emisije v vseh omenjenih sektorjih zmanjšale, in sicer emisije energetskega sektorja za 7,3 odstotka, emisije v industriji za 1,9 odstotka in emisije v letalstvu za 61 odstotkov.

Emisije toplogrednih plinov iz stacionarnih naprav so v letu 2021 znašale 1,311 milijona ton ekvivalenta CO2. To je 7,3-odstotno povečanje glede na leto 2020, vendar še vedno za 4,4 odstotka manj kot leta 2019.
Leta 2021 so se emisije v energetskem sektorju povečale za 8,3 odstotka predvsem zaradi prehoda z zemeljskega plina na premog, povezanega z gibanjem cen fosilnih goriv in višjega povpraševanja po električni energiji zaradi okrevanja gospodarstva po pandemiji. Vendar pa so skupne emisije v energetskem sektorju kljub podobnemu povpraševanju po električni energiji še vedno 7,3 odstotka nižje od ravni iz leta 2019.

Od leta 2020 so se emisije v industriji povečale v povprečju za 5,2 odstotka, pri čemer so velika povečanja zabeležili v večini sektorjev, vključno z železarskim in jeklarskim sektorjem (10,4 odstotka) ter sektorjem kemikalij (20,8 odstotka). To povečanje odraža gospodarsko okrevanje po pandemiji (BDP EU-27 se je med letoma 2020 in 2021 povečal za 5,3 odstotka). Industrijske emisije so za 1,9 odstotka nižje kot leta 2019, medtem ko so skupne ravni industrijske proizvodnje v obeh letih zelo podobne. Na splošno industrijske emisije še naprej padajo, vendar je za dosego dolgoročnih podnebnih ciljev EU potrebnih še več naporov.

Emisije letalskih operaterjev komercialnih in nekomercialnih letal znotraj Evropskega gospodarskega prostora so leta 2021 znašale 26,87 milijona ton CO2. To je bilo približno 8,7 odstotka več kot leta 2020 (24,71 milijona ton), vendar še vedno 61 odstotkov manj kot leta 2019, ko so te znašale 68,2 milijona ton CO2. Ob tem je treba upoštevati, da sistem EU ETS od leta 2021 ne zajema več letov, ki prihajajo iz Združenega kraljestva. Ob upoštevanju te spremembe so se emisije v letalstvu, ki jih zajema trenutni EU ETS, povečale za približno 30 odstotkov v primerjavi z letom 2020 in za 50 odstotkov zmanjšale glede na leto 2019.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.