Okolje

Emisije toplogrednih plinov konec minulega leta v EU znova navzgor

Največ emisij nastaja v gospodinjstvih, pri proizvodnji in oskrbi z energijo, v kmetijstvu ter transportu.

Emisije toplogrednih plinov konec minulega leta v EU znova navzgor

Po podatkih evropskega statističnega urada, so se emisije toplogrednih plinov v zadnjem četrtletju lanskega leta vrnile oziroma celo za malenkost presegle ravni izpred pandemičnega obdobja. Dosegle so 1041 milijonov ton ekvivalenta CO 2 (leta 2019 1005 milijonov ton) in so bile za kar osem odstotkov višje v primerjavi z istim četrtletjem leto prej, pri čemer glavni krivci ostajajo gospodinjstva (22-odstotni delež), proizvodnja in oskrba z energijo (oba z 21-odstotnim deležem), kmetijstvo (12-odstotni delež) in transport (11-odstotni delež).  Emisije so se v primerjavi z zadnjim četrtletjem leta 2020 lani najbolj zvišale v transportni dejavnosti, in sicer za 18 odstotkov, sledijo pa rudarstvo (11 odstotkov) in oskrba z električno energijo (za 10 odstotkov). 
Kot ugotavljajo v Eurostatu, je kljub temu, da so se količine izpustov toplogrednih plinov po oživitvi gospodarskih dejavnosti po pandemiji, znova okrepile in vrnile na raven leta 2019, dolgoročno vendarle upadajo. Emisije so se sicer konec minulega leta zvišale v vseh državah članicah, še najmanj na Cipru (za 0,3 odstotka) ter na Nizozemskem in v Sloveniji (za 2 odstotka), najbolj pa poskočile v Estoniji (za 28 odstotkov), Bolgariji (za 27 odstotkov) in na Malti (za 23 odstotkov).

Brane Janjič
O avtorju