Okolje

Emisije v zaposlovanju upadajo že od leta 2010

To je posledica kombinacije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in povečanja števila zaposlenih.

Emisije v zaposlovanju upadajo že od leta 2010

V letu 2020 je vsaka zaposlena oseba v EU proizvedla 13,6 tone emisij toplogrednih plinov, kar je najnižja zabeležena vrednost in 4,4 tone manj kot leta 2010. Intenzivnost emisij toplogrednih plinov pri zaposlovanju meri toplogredne pline, ki jih izpusti celotno nacionalno gospodarstvo na zaposleno osebo.

Med državami članicami EU so leta 2020 največ toplogrednih plinov na zaposleno osebo izpustile Danska (24,7 tone toplogrednih plinov na zaposleno osebo), Irska (23,2 tone toplogrednih plinov na zaposleno osebo) in Poljska (20,9 tone toplogrednih plinov na zapsoleno osebo).
Nasprotno pa sta najmanj emisij toplogrednih plinov izpustili Švedska (8,1 tone toplogrednih plinov na zaposleno osebo) in Malta (7,2 tone toplogrednih plinov na zaposleno osebo). Slovenija je v letu 2020 izpustila 14,1 tone emisij toplogrednih plinov na zaposleno osebo.

Polona Bahun
O avtorju