Energetika

Energetika in finance 24 pred vrati

Prihodnji teden bo v Ljubljani prvi energetsko-investicijski forum, na katerem bodo iskali odgovore na vprašanje, kako najugodnejše sfinancirati zelene naložbe in poskrbeti za ustrezno donosnost v vse bolj nepredvidljivih geopolitičnih razmerah in posledično tudi prihodnjih cen energije.  

Energetika in finance 24 pred vrati

V Ljubljani bo 29. maja prvo posvetovanje na temo financiranja energetskih projektov, na katrem bodo govorili tudi o novih tehnologija za pridobivanje energije s pomočjo sonca, vetra in hidroenergije, pa tudi o priložnostih, ki jih prinašajo hranilniki, vodikove tehnologije in z njimi sodelovanje v procesih zagotavljanja potrebne prožnosti elektroenergetskega sistema. Razpravljavci bodo ponudili tudi odgovore na vprašanje, kako boste lahko tudi z zelenimi energetskimi investicijami prilagodili vaše poslovanje glede na nove standarde ESG, da boste še atraktivni na trgu.

Organizatorji obljubljajo tudi predstavitev primerov dobrih praks, med katerimi bo tudi model oblikovanja konzorcija za industrijo, ki ga bo podrobneje opisal Boris Šajnović iz podjetja Skozi.
Kot pravi, se gospodarstvo  že vrsto let spopada z vsakodnevnimi izzivi, ki jih prinaša tržno okolje ob omejenih virih. Spremembe zakonodaje z ESG-ji na ravni EU in drugi pritiski zelene preobrazbe še dodatno obremenjujejo učinkovito in uspešno upravljanje podjetij, ki so ob tem veliko bolj previdna pri izvedbi naložb v zeleno energijo. Ta sicer ni odveč, vendar vsak izziv predstavlja tudi priložnost za diverzifikacijo oziroma razširitev portfelja v smeri zelene in digitalne doktrine, pri čemer so na voljo tudi evropska in domača sredstva. Realno stanje je, da so slovenska podjetja precej zadaj pri črpanju evropskih sredstev v primerjavi s tujimi podjetji, kljub temu pa imamo po njegovem prepričanju veliko inovacijskega potenciala, da obrnemo krivuljo navzgor. Zato bo na konkretnem primeru predstavil model oblikovanja konzorcija za izvedbo raziskovalno-razvojnega energetskega projekta, s katerim je mogoče odgovoriti na ključne izzive financiranja zelenih naložb.

Več o dogodku in prijavi si lahko preberete na spletni strani Prosperie. Vabljeni!

Brane Janjič
O avtorju