Energetika

Energetska zbornica Slovenije: Energetika je na prelomnici

Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije se je na včerajšnji seji seznanil z aktualnimi dogajanji na področju energetike v Evropi in doma ter obravnaval še nekatera druga odprta vprašanja.

Energetska zbornica Slovenije: Energetika je na prelomnici

Minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer je v nagovoru članom upravnega odbora poudaril, da Evropa še nikoli ni bila v tako nezavidljivi situaciji, kot je v tem trenutku, ko je celotna energetika na prelomnici. Po njegovih besedah vlada in pristojno ministrstvo delata vse potrebno na področju zakonodaje, da bo država pripravljena na prihajajočo zimo. Ustanovljeni sta bili tudi dve krizni skupini za morebitne motnje pri oskrbi z električno energijo in zemeljskim plinom, ki sta se doslej sestali že večkrat. Zelo aktivna je Slovenija tudi na ravni EU, saj si prizadeva za dobro delovanje notranjega evropskega trga. Kot je povedal mag. Kumer, dobro delujoč energetski trg Slovenija še posebej potrebuje zaradi potrebnega uvoza električne energije v času, ko je sama ne proizvede dovolj. Določene mehanizme na ravni EU v povezavi z energetsko draginjo in z namenom oblikovanja bolj vzdržnih cen energije, naj bi po njegovih besedah sprejemali šefi držav in vlad v drugi polovici oktobra, Slovenija pa bi jih lahko v svojo zakonodajo predvidoma prenesla na začetku novembra. Poleg tega na ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo dolgoročni načrt za spodbujanje obnovljivih virov energije, pripravili so predlog zakona o izgradnji infrastrukture za alternativna goriva ter zakona o hitrejšem umeščanju OVE v prostor. Sistemska operaterja na področju električne energije, SODO in ELES, sta tudi pripravila seznam območij, kjer bi lahko brez ojačitve omrežja postavili za okoli 1700 MW velikih sončnih elektrarn. Glede hidroelektrarn, kjer so zahteve za umeščanje v prostor precej zahtevnejše, pa na ministrstvu razmišljajo o posebnem njim prilagojenem zakonu.
Upravni odbor Energetske zbornice se je v nadaljevanju seznanil tudi z zahtevo socialnih partnerjev po dvigu plača, pri čemer je bil mnenja, da je treba v tem trenutku pri morebitni spremembi tarifne priloge panožne kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije upoštevati tako ekstremno zahtevno finančno situacijo v določenih energetskih družbah kot tudi širši kontekst dogajanj v energetiki v letu 2022 ter tudi prizadevanja vlade za obvladovanje inflacije. Člani UO EZS so si bili ob tem enotni, da trenutne zahtevne okoliščine niso primeren trenutek za dvig plač v elektrogospodarstvu.
Upravni odbor je tudi predlagal vzpostavitev treh operativnih delovnih skupin EZS, in sicer na področjih prava, financ in komuniciranja z različnimi javnostmi, ki naj bi se oblikovale s 1. oktobrom. Poglavitni namen ustanovitve omenjenih skupin je povezati energetske strokovnjake z različnimi specifičnimi znanji, ki bi lahko nudili podporo strokovni službi EZS pri pravnih, finančnih in komunikacijskih vprašanjih ter omogočili okrepitev sodelovanja med člani EZS pri specifičnih vprašanjih na omenjenih področjih. 

Brane Janjič
O avtorju