Energetika

Energetske izkaznice v javnem sektorju večinoma ustrezne

Energetski inšpektorji so tudi letos preverjali izpolnjevanje zakonodaje o energetskih izkaznicah, pri čemer opravijo vsaj petdeset nadzorov na leto.

Energetske izkaznice v javnem sektorju večinoma ustrezne

Energetski inšpektorji (vsi za strojno področje in nekateri za elektro področje) so tudi letos izvajali nadzore glede izpolnjevanja zahtev zakonodaje na področju energetskih izkaznic. Ti nadzori so obsegali nadzor nad zagotavljanjem in namestitvijo energetskih izkaznic za stavbe v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja s celotno uporabno tlorisno površino, ki je večja od 250 m2 in pa inšpekcijske nadzore, uvedene na podlagi podanih prijav s tega področja. 
Omenjeni nadzori se sicer izvajajo že več let, osnova za izbiro zavezancev pa je javni vpogled v seznam stavb s celotno uporabno tlorisno površino nad 
250 m2.  Iz že zaključenih nadzorov izhaja, da so energetske izkaznice za stavbe v lasti ali uporabi oseb ožjega javnega sektorja v večini primerov zagotovljene, pri čemer je bilo ugotovljenih nekaj nedoslednosti pri sami namestitvi energetskih izkaznic na vidno mesto v stavbah, nekatere stavbe iz seznama pa niso v uporabi, bodisi so še v izgradnji, ali pa niso naseljene in ne uporabljajo energije za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev.

Brane Janjič
O avtorju