Obnovljivi viri

EU-27 lani zgradila za 22,3 GW novih sončnih elektrarn

Rast nameščanja novih zmogljivosti se je na globalni ravni nadaljevala kljub okrevanju gospodarstva po pandemiji, prekinitvi oskrbovalnih verig in podražitvi komponent sončnih elektrarn.

EU-27 lani zgradila za 22,3 GW novih sončnih elektrarn

Po podatkih, ki jih je objavila Mednarodna agencija za obnovljivo energijo, je bilo ob koncu leta 2021 na globalni ravni nameščenih 843,1 GW sončnih elektrarn, kar je 133,6 GW več kot leta 2020. S tem se je prvič zgodilo, da so neto zmogljivosti sončnih elektrarn na globalni ravni prehitele vetrne zmogljivosti (824,9 GW).

Največ novih zmogljivosti je bilo nameščenih v Aziji (57,7 odstotka), sledita pa Evropa (17,2 odstotka) in Severna Amerika (16,5 odstotka). Izračuni konzorcija EurObserv’ER so pokazali, da je bilo EU-27 ob koncu leta 2021 skupaj 158,4 GW zmogljivosti sončnih elektrarn. Največ zmogljivosti so namestili v Nemčiji (5.015 MW), sledijo Poljska (3.715 MW), Nizozemska (3.299 MW), Španija (2.821 MW) in Francija (2.792 MW). V naši soseščini so največ novih zmogljivosti sončnih elektrarn namestili v Avstriji (766,5 MW), sledi pa Italija s 450 MW novih zmogljivosti. Madžarska, Hrvaška in Slovenija so po podatkih EurObserv'ERja zabeležile ničlo. 

Sončne elektrarne v EU-27 so v lanskem letu proizvedle 157,5 TWh električne energije. Največ v Nemčiji (49,992 TWh), Italiji (25,466 TWh), Španiji (21,582 TWh), Franciji (15,092 TWh) in na Nizozemskem (11,436 TWh). Od naših sosed sta največ električne energije v sončnih elektrarnah lani proizvedli Madžarska (2,460 TWh) in Avstrija (2,809TWh). Sledi Slovenija z 0,387 TWh električne energije, za njo pa se uvršča Hrvaška z 0,109 TWh proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn.

Polona Bahun
O avtorju