Energetika

EU bo do cilja 2020 morala storiti še nekaj več

Novo poročilo Evropske komisije kaže na zmanjšanje porabe električne energije.
EU bo do cilja 2020 morala storiti še nekaj več

V skladu s tem poročilom je poraba končne energije med leti 2005 in 2013 padla za 7 odstotkov, poraba primarne energije v enakem obdobju pa za 8 odstotkov. Prvi izračuni kažejo, da se je padec porabe nadaljeval tudi v letu 2014. 

V letu 2005 je EU poraba končne energije v EU znašala 1186 Mtoe , v letu 2012 pa 1102 Mtoe. Poraba je v letu 2013 nekoliko narasla in je znašala 1105 Mtoe, glavni razlog za to pa je bilo povečanje porabe v Avstriji, Belgiji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, na Irskem, na Nizozemskem, Slovaški in Združenem Kraljestvu. Največje zmanjšanje porabe so med leti 2005 in 2013 zabeležili v industriji, in sicer za 15 odstotkov. Glavni razlogi za to so bili finančna kriza, strukturne spremembe v industriji in ukrepi za energijsko učinkovitost. Poraba v stanovanjskem sektorju se je v letu 2013 zmanjšala za 3 odstotke glede na leto 2005, medtem, ko je v transportnem sektorju upadla za 6 odstotkov. V storitvenem sektorju se je poraba končne energije iz leta 2005 do leta 2013 sicer povečala 6 odstotkov, a se je po drugi strani v enakem obdobju ekonomska storilnost povečala za 11 odstotkov, kar se odraža v zvišanju porabe.

Poročilo navaja, da so si Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Grčija, Madžarska, Italija, Slovaška in Španija  zastavile bolj ambiciozen cilj zmanjšanja končne porabe energije v letu 2014 kot so ga imele v letu 2013. Pri tem so se osredotočile predvsem na nižjo porabo v transportnem, stanovanjskem, industrijskem in storitvenem sektorju. Samo Malta in Poljska pa sta si zastavili manj ambiciozen cilj. Poročilo navaja, da bo prav zasledovanje cilja energijske učinkovitosti pretrgalo povezavo med rastjo porabe energije in ekonomsko rastjo. Zato cilji zmanjšanja porabe , ki so si jih zadale Ciper, Hrvaška, Finska, Grčija, Italija, Portugalska in Romunija niso zadosti ambiciozni, saj je pričakovati, da bo v obdobju 2014 – 2020 poraba končne energije večja kot predvidena ekonomska rast.

V letu 2005 je poraba primarne energije v državah EU znašala 1709 Mtoe, v letu 2013 pa 1567 Mtoe. Poraba primarne energije se je v letu 2013 v primerjavi z letom pred tem zmanjšala v vseh državah, razen v Belgiji, Danski, Nemčiji, Estoniji, Franciji, Portugalski in na Slovaškem. Prvi izračuni kažejo, da se je poraba zmanjšala tudi v letu 2014, in sicer na 1516 Mtoe.

Padec porabe primarne energije v letih 2005 do 2013 gre pripisati predvsem zmanjšanju porabe končne energije in strukturnim spremembam v proizvodnji električne energije, ki se nanašajo predvsem na vse več obnovljive energije. V energetskem sektorju se je v obdobju 2005 – 2013 poraba energije zmanjšala 13 odstotkov, v enakem obdobju pa so se zmanjšale tudi izgube v omrežju, in sicer za 8 odstotkov. 

Pri cilju porabe primarne energije so si bolj ambiciozen cilj v letu 2014 zastavile Ciper, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Malta, Španija in Švedska, medtem, ko so Bolgarija, Hrvaška in Slovaška svoj cilj znižale. Glede na napoved rasti njihovega BDP v obdobju 2014 – 2020, pa so si najbolj ambiciozne cilje zastavile Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Malta, Nizozemska, Švedska in Združeno Kraljestvo. Medtem pa so si zaradi hitrejše rasti porabe primarne energije kot rasti njihovega BDP v obdobju 2014 – 2020 cilje porabe nekoliko znižale Bolgarija, Hrvaška, Finska, Grčija in Romunija.

Poročilo zaključuje z ugotovitvijo, da je bil v obdobju 2005 – 2013 storjen velik napredek pri zmanjšanju porabe energije v državah EU, a bodo države kljub temu morale storiti še nekoliko več, če bodo želele doseči cilj EU do leta 2020 - povečati energijsko učinkovitost za 20 odstotkov. Trenutno bi namreč vse države skupaj s svojimi nacionalnimi cilji dosegle 17,6 odstotka prihranka pri porabi končne energije. (pb)

 

Več:www.ec.europa.eu

Polona Bahun
O avtorju